Ключови думи за разширено търсене

Ключовите думи за разширено търсене могат да ви помогнат да стесните своето поле на търсене, за да виждате само желаните резултати.

Искате да прекарвате по-малко време в сортиране на ненужни резултати? Ключовите думи за разширено търсене могат да ви осигурят по-добри резултати така, че да намирате само това, което търсите. Използвайте ключовите думи по-долу, за да ограничите и съсредоточите своите търсения:

Ключова дума Определение Пример
contains: Съсредоточава резултатите върху сайтове, които съдържат връзки към указаните от вас типове файлове. За да търсите уеб сайтове, които съдържат връзки към файлове от тип Windows Media Audio (.wma), въведете music contains:wma.
ext: Връща само уеб страници, съдържащи указано от вас разширение на име на файл. За да намерите отчети, създадени само във формат DOCX, въведете темата, последвана от ext:docx.
filetype: Връща само уеб страници, създадени в типа файл, който сте указали. За да намерите отчети, създадени във формат PDF, въведете темата, последвана от filetype:pdf.
inanchor: или inbody: или intitle: Тези ключови думи връщат уеб сайтове, които съдържат указания термин в метаданните, съответно, в котвата, тялото или заглавието на сайта. Указвайте само по един термин за ключова дума. Можете да въведете низ от записи за няколко ключови думи, ако е необходимо. За да намерите уеб сайтове, които съдържат "msn" в котвата и термините "spaces" (пространства) и "magog" (магог) в тялото, въведете inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Намира сайтове, хоствани от конкретен IP адрес. IP адресът трябва да бъде четворен идентификатор, разделен с точки. Въведете ip: и добавете IP адреса на уеб сайта. Тип IP:207.46.249.252.
language: Връща уеб страници на конкретен език. Укажете кода на езика директно след language: като ключова дума. За да видите уеб страници за антики (antiques) само на английски език, въведете "antiques" language:en.
loc: или location: Връща уеб страници от конкретна страна или регион. Укажете кода на страната или региона директно след loc: като ключова дума. За да съсредоточите резултатите върху два или повече езика, използвайте логическо OR, за да групирате езиците. За да видите уеб страници за скулптура (sculpture) от САЩ или от Великобритания, въведете sculpture (loc: US OR loc:GB). За списък с кодовете на езиците, които можете да използвате с Bing, вижте Кодове за страни, региони и езици.
prefer: Акцентира върху термин за търсене или друг оператор, за да се съсредоточат резултатите от търсенето. За да намерите резултати за футбол (football), които се отнасят преди всичко до организацията (organization), въведете football prefer:organization.
site: Връща уеб страници, които принадлежат към указания сайт. За да съсредоточите резултатите върху два или повече домейна, използвайте логическо OR, за да групирате домейните. Можете да използвате site: за търсене в уеб домейни, домейни от най-високо ниво и директории, които не съдържат повече от две нива. Също така можете да търсите уеб страници, които съдържат определена дума за търсене в сайт. За да виждате страници за сърдечни заболявания (heart disease) от уеб сайтовете на BBC или CNN, въведете "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com). За да намерите уеб страници за версията на Halo за PC в уеб сайта на Microsoft, въведете site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Намира RSS или Atom канали в уеб сайт за термините, които търсите. За да намерите RSS или Atom канали за футбол (football), въведете feed:football.
hasfeed: Намира уеб страници, които съдържат RSS или Atom канал в уеб сайт за термините, които търсите. За да намерите уеб страници в сайта на New York Times, които съдържат RSS или Atom канали, въведете site:www.nytimes.com hasfeed:football.
url: Проверява дали даден домейн или уеб адрес е в индекса на Bing. За да проверите дали домейна на Microsoft е в индекса, въведете url:microsoft.com.
Бележки
  • Не оставяйте интервал след двете точки при тези ключови думи.
  • Възможно е някои функции и функционалности, описани тук, да не се предлагат във вашата страна или регион.

Свързани теми

Опции за разширено търсене

See more videos...