Опции за разширено търсене

Използвайте знаци, за да променяте своето търсене и да стесните резултатите.

Намерете това, което търсите, по-бързо. Използвайте знаците по-долу, за да модифицирате бързо термина или функцията за търсене:

Знак Функция
+ Намира уеб страници, които съдържат всички термини, предхождани от знака +. Също така ви позволява да включите термини, които обикновено се игнорират.
" " Намира точните думи във фраза.
() Намира или изключва уеб страници, които съдържат група думи.
И или & Намира уеб страници, които съдържат всички термини или фрази.
НЕ или Изключва уеб страниците, които съдържат термин или фраза.
ИЛИ или | Намира уеб страници, които съдържат някоя от думите или фразите.
Бележки
 • По подразбиране всички търсения се извършват с оператор AND.
 • Операторите NOT и OR трябва да са с главни букви. В противен случай Bing ще ги игнорира като "стоп" думи – често срещани думи и числа, които се пропускат, за да се ускори търсенето на пълен текст.
 • "Стоп" думите и всички пунктуационни знаци, с изключение на знаците, посочени в тази тема, се игнорират, освен ако не са оградени в кавички или предхождани от знака +.
 • Използват се само първите 10 термина за получаване на резултатите от търсенето.
 • Групирането на термини и булеви оператори се поддържат в следния предпочитан ред:
  • ()
  • ""
  • НЕ– +
  • AND &
  • OR |
 • Тъй като OR е операторът с най-нисък приоритет, поставяйте термините на този оператор в скоби, когато го комбинирате с други оператори в търсенето.
 • Възможно е някои функции и функционалности, описани тук, да не се предлагат във вашата страна или регион.

Свързани теми

Ключови думи за разширено търсене
Приоритет на операторите

See more videos...