Безопасност при гледане на видеоклипове

Научете как можете да използвате настройките за родителски контрол в уеб сайта за безопасност и защита на Microsoft.

Съдържанието, достъпно в уеб сайта Bing Видеоклипове идва от множество мултимедийни магазини.

Както винаги родителите трябва да зададат в компютъра си подходящи настройки за родителски контрол, които да ограничат възможностите на децата им до подходящи дейности с компютъра. Препоръчваме на всеки родител или настойник, който иска да ограничи достъпа до Bing Видеоклипове, да направи това с помощта на настройките за безопасност на семейството, описани в Уеб сайт на YouthSpark.

See more videos...