Изпращане на заявки за поверителност за блокиране на резултати в ЕС

optional_search_description

На 13 май 2014 г., Съдът на Европейския съюз (СЕС) отсъди, че определени потребители имат правото да искат от търсачките да премахват резултати от търсения, които включват името на лицето, ако са неподходящи, неуместни, вече без значение или повече от необходимите. Ако сте европейски гражданин и искате да заявите Microsoft да блокира резултатите от търсения на Bing в отговор на търсене на вашето име, използвайте това формуляр. За заявки за блокиране, свързани със социални медии, вижте допълнителната информация по-долу.

Имайте предвид, че Bing не публикува и не контролира въпросното съдържание. Блокирането на това съдържане от определени резултати за търсения на Bing не го премахва от мрежата. Ако искате съдържанието да бъде премахнато от мрежата, препоръчваме ви да се свържете с администратора на уеб сайта, в който е публикувано съдържанието.

Ако използвате Bing като ваша търсачка, не съхранявайте резултатите от вашите търсения, понеже е възможно в отговор на индивидуални искания за изтриване да заличим от списъка някои URL адреси, които понастоящем се появяват в резултатите от вашето търсене. Възможно е резултатите от търсене да са непълни поради удовлетворяване от страна на Bing на индивидуални искания за изтриване.

Съветваме ви да предоставите пълна и свързана информация във всяко поле на формуляра. Ние ще използваме предоставената от вас информация, за да оценим заявката ви. Възможно е също да вземем предвид и други източници на информация освен формуляра, за да проверим или да попълним предоставената от вас информация. С проверката на информацията, предоставена от вас, Microsoft се задължава да осигури поверителност в съответствие с нашата декларация за поверителност.

В съответствие с отсъденото от СЕС, информацията, която вие предоставяте, ще ни помогне да се съобразим с баланса между интереса на личната ви поверителност и обществения интерес за защитата на свободното слово и свободната достъпност на информацията в съответствие с европейското законодателство. В резултат на това, подаването на заявка не гарантира, че определен резултат от търсене ще бъде блокиран. Ние ще работим в сътрудничество с местните органи за защита на данните и с други органи, за да гарантираме, че нашият подход за оценяване на заявките за блокиране на резултати от търсения е в съответствие с бъдещите насоки за прилагане на отсъденото от СЕС. Ако не сте съгласни с наше решение за ваша заявка за блокиране на определени резултати от търсене, можете да се свържете с вашия местен орган за защита на данните.

Като се има предвид колко много въпроси са били повдигнати и също че скорошното решение на СЕС трябва да бъде приложено, формулярът и свързаните процеси е възможно да се променят с появата на допълнителни насоки. Възможно е след време заявленията да бъдат преразглеждани.

Bing е получил заявки за блокиране на потребителски профили, снимки и URL адреси, свързани с множество медийни уеб сайтове от резултати от търсене на Bing. Ако сте създали или сте публикували съдържанието на социалните медии, които искате да блокирате, изтриете или намалите от резултатите от търсенето—в Bing и други търсачки—опитайте да използвате инструментите за премахване на съдържание и достъпните методи за това в съответните социални медии. Тези инструменти и процеси могат да бъдат най-ефективния начин за премахване на съдържание от социални медии от резултатите от търсенията.

See more videos...