Включване или изключване на предложенията за търсене

Как да показвате или скривате предложенията, които се показват под полето за търсене.

Щом започнете да въвеждате търсене, прозорецът за предложения за търсене автоматично ви показва предложения въз основа на това, което сте въвели.

Изключване на предложенията за търсене

  • Махнете отметката от Преглед на предложения за търсене, докато пишете под Търсене в страницата Настройки.

    Предложенията за търсене ще бъдат изключени, докато не изчистите бисквитките или не ги включите отново.

Включване на предложенията за търсене

  • Изберете Преглед на предложения за търсене, докато пишете под Търсене в страницата Настройки.

Възможно е някои функции и функционалности, описани тук, да не се предлагат във вашата страна или регион.

See more videos...