Добавяне и управление на информация за фирмата

Използвайте Bing Места за фирма, за да добавяте или променяте резултата от търсене за вашата фирма.

За добавяне или промяна на информацията за вашата фирма в резултатите от търсенето в Карти на Bing използвайте Bing Места за фирма, за да въведете или актуализирате фирмената си информация.

Възможно е някои функции и функционалности, описани тук, да не се предлагат във вашата страна или регион.

See more videos...