Разглеждане на местоположения и забележителности

Използвайте Streetside, за да виждате какво да търсите, ако ще ходите или карате по някоя улица.

Услугата Streetside ви дава възможност да разглеждате важни местоположения и забележителности, сякаш шофирате или се разхождате по улицата. За начало щракнете на Streetside Изображение на бутона "Streetside" в Bing Карти навигационната лента, след което щракнете върху затъмнено място, за да мащабирате в Streetside. Изпробвайте услугата по равна, права улица в Ню Йорк или пък по стръмна, извиваща се улица в Сан Франциско.

Изображение на панорама в Streetside в Bing Карти

See more videos...