Клавишни комбинации

Използвайте клавишни комбинации, за да избирате бутони в лентата на Bing.

Можете да използвате клавишни комбинации вместо мишката за навигиране през контролите на Лента на Bing. Осветено поле ви показва кой елемент от потребителския интерфейс е избран, докато навигирате чрез клавиатурата.

За Натиснете
Преминаване на следващия бутон TAB
Връщане към предишния бутон SHIFT+TAB
Активиране на текущия бутон ИНТЕРВАЛ
Бележка

Ако не виждате функциите, описани тук, значи може да не сте с най-новата версия на Лента на Bing. За да я инсталирате, отидете на Страница за изтегляне на лента на Bing.

Свързани теми

Инсталиране на лентата на Bing

See more videos...