Paraules clau de la cerca avançada

Les paraules de la cerca avançada t'ajuden a delimitar la cerca de manera que només vegis els resultats que t'interessen.

Vols dedicar menys temps a revisar els resultats irrellevants? Les paraules clau avançades et poden proporcionar millors resultats de cerca perquè trobis només el que vulguis. Utilitza aquestes paraules clau per limitar i centrar les teves cerques:

Paraula clau Definició Exemple
contains: Centra els resultats en llocs amb enllaços als tipus de fitxer que especifiquis. Per fer cerques a llocs web que inclouen enllaços a fitxers Windows Media Audio (.wma), escriu music contains:wma.
ext: Només mostra pàgines web amb l'extensió de nom de fitxer que especifiquis. Per cercar informes creats només en format DOCX, escriu l'assumpte seguit per ext:docx.
filetype: Només mostra pàgines web creades amb el tipus de fitxer que especifiquis. Per cercar informes creats en format PDF, escriu l'assumpte seguit per filetype:pdf.
inanchor: o inbody: o intitle: Aquestes paraules clau mostren pàgines web que contenen el terme especificat a les metadades, com ara l'ancoratge, el cos o el títol del lloc, respectivament. Especifica només un terme per paraula clau. Si cal, pots utilitzar diverses entrades de paraules clau. Per cercar pàgines web que inclouen “msn” a l'àncora, i els termes “spaces” i “magog” al cos, escriu inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Cerca llocs allotjats en una adreça IP específica. L'adreça IP ha de ser una adreça numèrica separada per punts. Escriu ip: seguida de l'adreça IP del lloc web. Escriu IP:207.46.249.252.
language: Mostra pàgines web en la llengua especificada. Especifica el codi de llengua directament després de la paraula clau language: . Per veure pàgines web sobre antiguitats només en anglès, escriu "antiques" language:en.
loc: o location: Mostra pàgines web d'un país o regió concret. Especifica el codi de país o regió directament després de loc: . Per centrar-te en dos o més idiomes, utilitza un operador OR lògic per agrupar els idiomes. Per veure pàgines web sobre escultura dels Estats Units o de la Gran Bretanya, escriu sculpture (loc:US OR loc:GB). Per obtenir una llista de codis de llengua que puguis utilitzar amb Bing, consulta Codis de país, regió i llengua.
prefer: Emfatitza un terme de cerca o un altre operador per contribuir a centrar els resultats de la cerca. Per buscar resultats sobre futbol que pertanyin principalment a la organització, escriu football prefer:organization.
site: Mostra pàgines web d'un lloc específic. Per centrar-te en dos dominis o més, utilitza un operador OR lògic per agrupar els dominis. Pots utilitzar site: per cercar dominis web, dominis de nivell superior i directoris que no continguin més de dos nivells. També pots cercar pàgines web d'un lloc que continguin una paraula de cerca específica. Per veure pàgines web sobre problemes de cor del lloc web de la BBC o de CNN, escriu "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com). Per cercar pàgines web sobre la versió de l'ordinador de Halo al lloc web de Microsoft, escriu site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Cerca canals RSS o Atom en un lloc web amb els termes que especifiquis. Per cercar canals RSS o Atom sobre futbol, escriu feed:football.
hasfeed: Cerca pàgines web d'un lloc web que continguin canals RSS o Atom amb els termes que especifiquis. Per cercar pàgines web sobre el lloc web del New York Times que incloguin canlas RSS o Atom, escriu site:www.nytimes.com hasfeed:football.
url: Comprova si l'índex del Bing conté l'adreça web o el domini especificat. Per verificar que el domini Microsoft és a l'índex, escriu url:microsoft.com.
Notes
  • No escriguis un espai després dels dos punts de les paraules clau.
  • Pot ser que algunes característiques i funcions que es descriuen aquí no estiguin disponibles al teu país o regió.

Temes relacionats

Opcions de la cerca avançada

See more videos...