Opcions de la cerca avançada

Utilitza símbols per modificar la cerca i delimitar-ne els resultats.

Troba el que estàs cercant més ràpidament. Utilitza aquests símbols per modificar ràpidament el terme o la funció de cerca:

Símbol Funció
+ Cerca pàgines web que contenen tots els termes precedits del símbol +. També permet incloure termes que, normalment, s'ignoren.
" " Cerca les paraules exactes d'una frase.
() Cerca o exclou les pàgines web que contenen un grup de paraules.
AND o & Cerca pàgines web que contenen tots els termes o frases.
NOT o Exclou les pàgines web que contenen un terme o frase.
OR o | Cerca pàgines web que contenen algun dels termes o frases.
Notes
 • Per defecte, totes les cerques són del tipus AND.
 • Els operadors NOT i OR s'escriuen amb majúscules. Si no, el Bing els ignorarà com a paraules irrellevants, que són paraules comunes i números que s'ometen per accelerar les cerques de text complet.
 • Les paraules de parada i tots els signes de puntuació, tret dels símbols que s'indiquen en aquest tema, s'ignoren tret que s'especifiquin entre cometes o vagin precedits pel símbol +.
 • Només s'utilitzen els 10 primers termes per obtenir els resultats de cerca.
 • L'agrupació de termes i els operadors booleans s'admeten en aquest ordre de preferència:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Com que OR és l'operador de menor precedència, escriu els termes OR entre parèntesis per combinar-los amb altres operadors en una cerca.
 • Pot ser que algunes característiques i funcions que es descriuen aquí no estiguin disponibles al teu país o regió.

Temes relacionats

Paraules clau de la cerca avançada
Precedència dels operadors

See more videos...