Mantén-te informat amb les alertes de la Barra del Bing

Obtingues alertes de les notícies més recents i altres tipus d'informació important.

De tant en tant, la Barra del Bing mostra alertes emergents amb informació important, notícies d'última hora i detalls sobre característiques noves. Si vols, pots personalitzar les alertes de la Barra del Bing.

  1. Al costat dret de la Barra del Bing, fes clic al botó Configuració Imatge de la icona de configuració de la Barra del Bing.
  2. Fes clic a la pestanya Alertes.
  3. Activa les caselles de selecció de les aplicacions de les quals vols veure les alertes. Per activar o desactivar les alertes, fes clic a Tot o Cap.
  4. Fes clic a Tanca.
Notes
  • La Barra del Bing també personalitza les alertes automàticament, preguntant-te si vols inhabilitar les alertes que tanques amb freqüència.
  • Si no veus les característiques que t'hem descrit aquí, pot ser que no tinguis instal·lada la darrera versió de la Barra del Bing. Per instal·lar-la, vés a la Pàgina de baixada de la Barra del Bing.

Temes relacionats

Quant a la Barra del Bing

See more videos...