Klíčová slova pro rozšířené hledání

Pokročilá klíčová slova vám pomohou zúžit hledání tak, aby byly zobrazeny pouze požadované výsledky hledání.

Nechcete ztrácet čas procházením nepodstatných výsledků? Klíčová slova rozšířeného hledání umožňují získat lepší výsledky hledání, abyste našli jenom to, co hledáte. Pomocí následujících klíčových slov můžete omezit a lépe zaměřit svoje hledání:

Klíčové slovo Vysvětlení Příklad
contains: Výsledky hledání se soustředí na weby, které obsahují odkazy na zadané typy souborů. Pokud chcete prohledávat weby obsahující odkazy na soubory .wma (Windows Media Audio), napište klíčové slovo music contains:wma.
ext: Vrací jen webové stránky se zadanou příponou souboru. Pokud chcete najít zprávy vytvořené jen ve formátu DOCX, napište předmět a za ním klíčové slovo ext:docx.
filetype: Vrací jen webové stránky vytvořené v zadaném typu souboru. Pokud chcete najít zprávy vytvořené ve formátu PDF, napište předmět a za ním klíčové slovo filetype:pdf.
inanchor: nebo inbody: nebo intitle: Tato klíčová slova vrací webové stránky obsahující zadaný termín v metadatech, jako třeba v ukotvení (anchor), základním textu (body) nebo názvu (title) takové stránky. Ke každému klíčovému slovu zadejte jen jeden termín. Když potřebujete zadat víc klíčových slov, napište je postupně za sebou. Pokud chcete najít webové stránky obsahující v ukotvení text „msn“ a termíny „mezery“ a „brno“ v základním textu, napište klíčové slovo inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Najde weby hostované určitou IP adresou. IP adresa musí obsahovat čtyři čísla oddělená tečkami. Napište klíčové slovo ip: a po něm IP adresu webu. Napište klíčové slovo IP:207.46.249.252.
language: Vrací webové stránky v určitém jazyce. Zadejte kód jazyka za klíčovým slovem language: . Pokud chcete zobrazit webové stránky o starožitnostech jen v češtině, napište klíčová slova "starožitnosti" language:cs.
loc: nebo location: Vrací webové stránky z určité země nebo oblasti. Zadejte kód země nebo oblasti za klíčovým slovem loc: . Chcete-li se zaměřit na dva nebo více jazyků, seskupte jazyky pomocí logického výrazu OR. Chcete-li zobrazit webové stránky o soše z USA nebo Velké Británie, zadejte výraz socha (loc:US OR loc:GB). Seznam kódů jazyků, které můžete v Bingu použít, najdete v tématu Kódy zemí, oblastí a jazyků.
prefer: Zvýšením významu hledaného termínu nebo jiného operátoru zlepšuje zaměření výsledků hledání. Pokud chcete najít stránky o fotbalu, které se ale především týkají organizací, napište výraz fotbal prefer:organizace.
site: Vrací webové stránky, které patří určitému webu. Chcete-li se zaměřit na dvě nebo více domén, seskupte domény pomocí logického výrazu OR. Klíčovým slovem site: můžete hledat domény webů, domény prvního řádu a adresáře, které nejsou vnořené o víc než dvě úrovně. Můžete taky hledat webové stránky obsahující na webu určité hledané slovo. Pokud chcete zobrazit webové stránky o nových cyklostezkách na webech iDnes a Seznam, napište "nové cyklostezky" (site:idnes.cz OR site:seznam.cz). Pokud chcete najít webové stránky o PC verzi hry Halo na webu společnosti Microsoft, napište site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Najde na webu informační kanály RSS a Atom týkající se hledaných termínů. Pokud chcete najít informační kanály RSS a Atom o fotbale, napište feed:fotbal.
hasfeed: Najde webové stránky, které na webu obsahují informační kanály RSS a Atom týkající se hledaných termínů. Pokud chcete na webu časopisu Respekt najít webové stránky obsahující informační kanály RSS a Atom o politice, napište site:www.respekt.cz hasfeed:politika.
url: Zjišťuje, jestli je uvedená doména nebo webová adresa v indexu vyhledávače Bing. Pokud chcete ověřit, jestli je doména společnosti Microsoft v indexu, napište url:microsoft.com.
Poznámky
  • U těchto klíčových slov nezadávejte za dvojtečkou mezeru.
  • Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

Související témata

Rozšířené možnosti hledání

See more videos...