Rozšířené možnosti hledání

Pomocí symbolů můžete upravit hledání a zúžit jeho výsledky.

Ušetřete čas při hledání. Pomocí následujících symbolů můžete rychle upravit hledaný termín a vyhledávací funkci:

Symbol Funkce
+ Najde webové stránky obsahující všechny termíny, před kterými je symbol +. Umožňuje také zahrnout obvykle ignorované termíny.
" " Najde ve frázi přesný tvar slov.
() Najde nebo vyloučí webové stránky obsahující skupinu slov.
AND nebo & Najde webové stránky obsahující všechna slova nebo fráze.
NOT nebo Vyloučí webové stránky obsahující termín nebo frázi.
OR nebo | Najde webové stránky obsahující některé ze slov nebo frází.
Poznámky
 • Ve výchozím nastavení se při všech hledáních používá operátor AND.
 • Operátory NOT a OR je potřeba psát velkými písmeny. Jinak je Bing bude chápat jako nevýznamová slova, což jsou často se opakující slova a čísla, která se kvůli zrychlení při fulltextovém hledání vynechávají.
 • Nevýznamová slova a všechna interpunkční znaménka, s výjimkou symbolů uvedených v tomto tématu, se při hledání ignorují, pokud nejsou v uvozovkách nebo před nimi není symbol +.
 • K získání výsledků hledání slouží jen prvních 10 termínů.
 • Symboly pro seskupování termínů a logické operátory jsou podporované v následujícím pořadí podle priority:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Pokud při hledání zkombinujete operátor OR s jinými operátory, uzavřete termíny spojené tímto operátorem do závorek, protože má operátor OR nejnižší prioritu.
 • Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

Související témata

Klíčová slova pro rozšířené hledání
Priorita operátorů

See more videos...