Blokování obsahu pro dospělé pomocí funkce Bezpečné hledání

Tato funkce umožňuje odfiltrovat z výsledků hledání text, obrázky a videa pro dospělé.

Funkce Bezpečné hledání pomáhá vyloučit obsah pro dospělé z vašich výsledků hledání. Bezpečné hledání můžete zapnout různými způsoby:

 • V případě jednotlivých účtů zvolte možnosti Bezpečného hledání na stránce Nastavení.
 • Na úrovni sítě namapujte web www.bing.com na web strict.bing.com.
 • V případě jednotlivých počítačů namapujte web www.bing.com na web strict.bing.com.

Níže najdete podrobnější informace o tom, jak implementovat Bezpečné hledání pomocí každé z výše uvedených metod.

Nastavení filtrů Bezpečného hledáníexpando image
 1. Na stránce Nastavení klikněte na jeden z filtrů Bezpečného hledání:
  • Přísné: Odfiltruje z vašich výsledků hledání text, obrázky a videa pro dospělé.
  • Střední: Odfiltruje z vašich výsledků hledání obrázky a videa pro dospělé, ale ne text. Toto je výchozí nastavení.
  • Vypnuto: Nefiltruje obsah pro dospělé.
 2. Klikněte na možnost Uložit.
Namapování na úrovni sítěexpando image

Pokud chcete zaručit, že budou výsledky filtrovány přes Bezpečné hledání s přísnou úrovní nastavení pro všechny uživatele na vaší síti, namapujte na svém routeru nebo proxy serveru www.bing.com na strict.bing.com. Strict.bing.com zajistí, že budou na všechny dotazy vyhledávané z této IP adresy vraceny výsledky přes Bezpečné vyhledávání s přísnou úrovní nastavení a ovládání Bezpečného vyhledávání bude zamčeno.

Tuto metodu doporučujeme jako nejlepší volbu pro školy, které se neúčastní programu Bing in the Classroom a která zajistí výsledky Bezpečného hledání s přísnou úrovní nastavení. Tuto metodu k zajištění výsledků Bezpečného hledání s přísnou úrovní nastavení mohou použít i domácí uživatelé nebo firmy.

Chcete-li vynutit Bezpečné hledání ve své síti, je třeba aktualizovat konfiguraci DNS. Nastavte položku DNS pro www.bing.com tak, aby byla jako záznam CNAME pro strict.bing.com. Použijte CNAME namísto IP adresy strict.bing.com, protože záznam CNAME bude fungovat, i když se změní IP adresa pro strict.bing.com. Po změně DNS se výsledky budou i nadále zobrazovat vašim uživatelům jako normální výsledky z adresy www.bing.com, budou však zaručeny výsledky Bezpečného hledání s přísnou úrovní nastavení.

Nedoporučujeme blokovat IP adresu www.bing.com, protože by to mohlo mít negativní dopad v podobě blokování jiných domén společnosti Microsoft.

Namapování na jednotlivé počítačeexpando image

Pokud chcete zajistit výsledky přes Bezpečné vyhledávání s přísnou úrovní nastavení pro určitý počítač, můžete namapovat web www.bing.com na strict.bing.com. Například pokud jste rodič a chcete zajistit, že se vašemu dítěti na jeho počítači budou zobrazovat pouze výsledky přes Bezpečné vyhledávání, tato metoda bude fungovat. Tuto změnu mohou vrátit jen uživatelé, kteří jsou správci daného počítače.

Provedení této změny:

 1. Ve Windows klikněte na klávesu Windows a zadejte text „Poznámkový blok“.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na Poznámkový blok a zvolte možnost Spustit jako správce.
 3. Když systém Windows zobrazí dotaz, zda chcete programem provádět změny, klikněte na možnost Ano.
 4. Otevřete soubor hosts. U většiny instalací Windows platí pro tento soubor cesta: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Klikněte na klávesu Windows, zadejte text „cmd“ a potom stiskněte klávesu Enter.
 6. Zadejte text „ping strict.bing.com“ a poznačte si výslednou IP adresu. Bude vypadat přibližně takto: 204.79.197.220
 7. Na konci souboru hosts vytvořte záznam, který bude vypadat takto: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Soubor uložte. Systém Windows nyní použije adresu strict.bing.com k zajištění výsledků Bezpečného hledání s přísnou úrovní nastavení v tomto počítači.

Pokud je systém Windows v počítači nainstalován na jiném místě, soubor hosts lze najít zadáním následujícího textu na příkazovém řádku: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Poznámka

Soubor hosts vyžaduje zadání vlastní IP adresy pro strict.bing.com, ne záznamu CNAME. Pokud použijete CNAME, soubor hosts nezajistí přesměrování na IP adresu strict.bing.com.

Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

Související témata

Ohlášení problému
Další informace o funkci Bezpečné hledání

See more videos...