Ochrana před malwarem a útoky phishing

Přečtěte si, proč vás upozorňujeme na potenciálně škodlivé nebo nebezpečné stránky a co mohou vlastníci webů udělat pro nápravu.

Malware představuje škodlivý software, program nebo soubor navržený tak, aby určitým způsobem poškodil nebo narušil systém. Je to třeba virus, červ nebo trojský kůň. Bing v našich výsledcích hledání deaktivuje odkazy na potenciálně nebezpečné weby a upozorňuje vás, že web může stáhnout škodlivý software, který může poškodit počítač.

Phishing (vyslovuje se jako fišing) je podvodná metoda, která dokáže přesvědčit uživatele počítače, aby poskytl osobní nebo finanční údaje prostřednictvím e-mailu, webové stránky nebo telefonického hovoru. Běžný podvod phishing začíná e-mailovou zprávou, která vypadá jako oficiální zpráva od důvěryhodného zdroje, například banky, společnosti vydávající platební karty nebo online obchodu s dobrou pověstí. V takovém e-mailu jsou příjemci pomocí odkazů směrováni na podvodné webové stránky, kde jsou požádáni o zadání osobních údajů, například čísla účtu nebo hesla. Tyto informace jsou potom obvykle použity k odcizení identity. Přečtěte si více informací o tématu: rozpoznání phishingových e-mailů, odkazů nebo telefonických volání.

Proč byl web označený jako nebezpečný?

Web je označený jako nebezpečný, jestliže Bing při běžném procesu indexování zjistí na jedné ze stránek webu nebezpečný obsah. To mimo jiné zahrnuje útočný kód, který je schopný stáhnout škodlivý software na váš počítač. Bing doporučuje nenavštěvovat takové stránky. Další informace o tom, jak se vyvarovat nebezpečných stahování, naleznete na stránce Centrum Microsoftu pro zabezpečení a ochranu.

Proč jen varovná zpráva? Proč nebyl web odebraný z indexu?

Stránky označené za nebezpečné jsou často legitimní weby napadené třetí stranou, která škodí, aniž by znala vlastníka webu. Protože se vám Bing snaží poskytovat jak relevantní, tak bezpečné výsledky, rozhodli jsme se takovou webovou stránku zahrnout do sady relevantních výsledků, ale taky vás upozornit varovnou zprávou.

Informace pro vlastníky webů

Pokud jste vlastníkem webu, můžete získat další informace o svém webu a našem kontrolním procesu v nápovědě a návodech Správce webu Bing:

Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

See more videos...