Odesílání požadavků týkajících se ochrany soukromí za účelem blokování výsledků v EU

optional_search_description

13. května 2014 Soudní dvůr Evropské unie (CJEU) rozhodl, že jistí uživatelé mají právo požadovat, aby byly z vyhledávačů odstraněny výsledky hledání obsahující jméno dotyčné osoby, které jsou neadekvátní, irelevantní, již irelevantní nebo nepřiměřené. Pokud máte bydliště v Evropě a chcete požádat společnost Microsoft, aby ve službě Bing blokovala výsledky hledání obsahující vaše jméno, přečtěte si téma formulář. V případě požadavků na blokování souvisejích s médii postupujte podle dalších informací uvedených níže.

Upozorňujeme, že Bing zmíněný obsah nezveřejňuje ani na něj nemá vliv. Blokování z výsledků hledání ve službě Bing tento obsah neodstraní z webu. Pokud chcete, aby byl obsah odstraněn z webu, doporučujeme kontaktovat správce webových stránek, které tento obsah zveřejňují.

Pokud používáte Bing jako vyhledávač, nenechávejte si výsledky svých hledání. Některé adresy URL, které se v současné době objevují ve výsledcích hledání, můžeme na základě budoucích individuálních žádostí o odstranění adresy vyřadit. Výsledky hledání mohou být neúplné, protože Bing reaguje na žádosti o vymazání.

Doporučujeme zadat kompletní a relevantní informace pro každý příslušný dotaz ve formuláři. Na základě zadaných informací požadavek vyhodnotíme. Můžeme také zvážit další zdroje informací, které nejsou součástí formuláře, a ověřit nebo doplnit vámi zadané informace. Společnost Microsoft se zavazuje při zvažování vámi poskytnutých informací postupovat v souladu s naším prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

Podle rozhodnutí soudního dvora CJEU nám vámi poskytnuté informace pomohou zvážit váš individuální zájem týkající se soukromí a veřejný zájem týkající se svobodného vyjadřování a volné dostupnosti informací v souladu s evropskými zákony. Vytvoření požadavku tedy nezaručuje, že bude konkrétní výsledek hledání blokován. Úzce spolupracujeme s místními orgány pro ochranu osobních údajů a dalšími institucemi a snažíme se zajistit, aby náš přístup k vyhodnocení požadavků na blokování výsledků hledání byl v souladu s budoucími předpisy týkajícími se implementace rozhodnutí soudního dvora CJEU. Pokud nesouhlasíte s naším rozhodnutím ohledně vašeho požadavku na blokování jistých výsledků, můžete se obrátit na místní orgán pro ochranu osobních údajů.

Vzhledem k mnoha otázkám, které byly vzneseny na téma způsobu implementace rozhodnutí soudního dvora CJEU, se může formulář a související postupy změnit po vydání dalších pokynů. Požadavky mohou být časem přehodnoceny.

Do služby Bing byly zaslány požadavky na blokování uživatelských profilů, fotografií a adres URL souvisejících s různými sociálními médii z výsledků hledání Bing. Pokud jste vytvořili obsah nebo jste jej odeslali do sociálních médií a chcete jej blokovat, odstranit nebo omezit z výsledků hledání — ve službě Bing i v ostatních vyhledávačích — vyzkoušejte nástroje na odstraňování obsahu a postupy dostupné na těchto stránkách sociálních médií. Tyto nástroje a postupy mohou být nejefektivnějším způsobem odebrání obsahu sociálních médií z výsledků hledání.

See more videos...