Vypnutí nebo zapnutí návrhů hledání

Postup, jak zobrazit nebo skrýt návrhy, které se zobrazují pod vyhledávacím polem.

Když začnete psát to, co hledáte, v podokně návrhů hledání se automaticky zobrazují návrhy podle toho, co jste zadali.

Vypnutí návrhů hledání

  • Na stránce Nastavení v části Hledání zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při psaní návrhy hledání.

    Návrhy hledání zůstanou vypnuté, dokud je znova nezapnete nebo nevymažete soubory cookie.

Zapnutí návrhů hledání

  • Na stránce Nastavení v části Hledání zaškrtněte možnost Zobrazit při psaní návrhy hledání.

Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

See more videos...