Zdravotní informace na Bing

Podívejte se, jak si Bing nechává odborně kontrolovat zdravotní obsah.

Zdravotní informace na Bing pocházejí od důvěryhodných partnerů zabývajících se zdravotním obsahem a z grafu znalostí Bing. Informace o mnoha zdravotních potížích kontroluje panel zdravotnických odborníků.

Jaké zdravotní informace Bing poskytuje?

  • Zdravotní stavy: Přečtěte si informace o příčinách, příznacích, prevenci, komplikacích, diagnózách, léčbě a specializovaných lékařích, na které se můžete obrátit.
  • Diagnostické testy: Jak se připravit, co očekávat, rizika a komplikace a jak číst výsledky.
  • Léčebné postupy: Přečtěte si, co očekávat před léčbou, během ní a po ní a jaká jsou s ní spojená rizika a komplikace.
  • Příznaky: Běžné příčiny, kdy navštívit lékaře a možnosti prevence.
  • Léky: Vedlejší účinky, interakce s jinými léky a varování.

Z jakých zdrojů Bing zdravotní informace čerpá?

Informace o lécích na Bing pocházejí z databáze First Databank a dalších zdravotnických webů. Focus Medica poskytuje informace o zdravotních stavech, příznacích, testech a léčebných postupech. Tyto informace kontroluje panel zdravotnických odborníků. Kontrole panelu nepodléhají konkrétní termíny vyhledávané přes Bing ani výsledky takových vyhledávání. Stávajícími členy panelu jsou:

  • Dr. Bo Burns, DO, FACEP, The George Kaiser Family Foundation, předseda pro pohotovostní medicínu (University of Oklahoma)
  • Dr. Ilja Alexandrovskij, MD (University at Buffalo)
  • Dr. Patrick Kearns, MPH (Harvard Medical School), PGCert Med Ed (University of Glasgow), MRCP UK
  • Dr. Rahul S. Gandhi, MPH (Harvard Medical School), MBChB (University of Auckland)

Při vyhledávání zdravotních informací se vám může zobrazit část s názvem „Lidé hledají také“. Tyto informace pocházejí z chování při vyhledávání a z našeho grafu znalostí.

Při vyhledávání příznaku se vám může zobrazit část s názvem „Související zdravotní stavy“. Informace v této části pocházejí z výsledků vyhledávání a z našeho grafu znalostí. U těchto výsledků kontrolujeme, zda jsou relevantní.

Jak Bing poskytuje zdravotní informace v různých jazycích?

Bing od třetích stran získává údaje v angličtině a překládá je. Používáme také data ze zdravotnických webů specifických pro konkrétní trhy, abychom mohli v případě potřeby informace doplnit. Překlady zdravotních informací slouží jako reference, nikoli jako lékařská pomoc. Společnost Microsoft nepřekontrolovala podkladová data a nemůžeme tím pádem zaručit úplnou přesnost.

Kdy se obrátit na lékaře

Zdravotní informace na Bing neslouží jako lékařská pomoc a nevztahují se na všechny. Pokud máte zdravotní potíže, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče. V případě lékařské pohotovosti neprodleně zavolejte svému lékaři nebo na místní číslo rychlé pomoci.

Jak nahlásit nesprávné informace

Pokud máte zpětnou vazbu ke zdravotním informacím na Bing, použijte odkaz zpětné vazby v dolní části jakékoli stránky.

Poznámka

Zdravotní informace jsou poskytovány pouze u nejvyhledávanějších témat a neslouží jako kompletní výčet zdravotních stavů ani léčebných postupů.

See more videos...