Zdravotní informace na Bing

Podívejte se, jak si Bing nechává odborně kontrolovat zdravotní obsah.

Zdravotní informace na Bing pocházejí od důvěryhodných partnerů zabývajících se zdravotním obsahem a z grafu znalostí Bing. Informace o mnoha zdravotních potížích kontroluje panel zdravotnických odborníků.

Jaké zdravotní informace Bing poskytuje?

  • Zdravotní stavy: Přečtěte si informace o příčinách, příznacích, prevenci, komplikacích, diagnózách, léčbě a specializovaných lékařích, na které se můžete obrátit.
  • Diagnostické testy: Jak se připravit, co očekávat, rizika a komplikace a jak číst výsledky.
  • Léčebné postupy: Přečtěte si, co očekávat před léčbou, během ní a po ní a jaká jsou s ní spojená rizika a komplikace.
  • Příznaky: Běžné příčiny, kdy navštívit lékaře a možnosti prevence.
  • Léky: Vedlejší účinky, interakce s jinými léky a varování.

Z jakých zdrojů Bing zdravotní informace čerpá?

Informace o lécích na Bing pocházejí z databáze First Databank a dalších zdravotnických webů. Focus Medica poskytuje informace o zdravotních stavech, příznacích, testech a léčebných postupech. Tyto informace kontroluje panel zdravotnických odborníků. Kontrole panelu nepodléhají konkrétní termíny vyhledávané přes Bing ani výsledky takových vyhledávání. Stávajícími členy panelu jsou:

  • Dr. Bo Burns, DO, FACEP, The George Kaiser Family Foundation, předseda pro pohotovostní medicínu (University of Oklahoma)
  • Dr. Ilja Alexandrovskij, MD (University at Buffalo)
  • Dr. Patrick Kearns, MPH (Harvard Medical School), PGCert Med Ed (University of Glasgow), MRCP UK
  • Dr. Rahul S. Gandhi, MPH (Harvard Medical School), MBChB (University of Auckland)

Při vyhledávání zdravotních informací se vám může zobrazit část s názvem „Lidé hledají také“. Tyto informace pocházejí z chování při vyhledávání a z našeho grafu znalostí.

Při vyhledávání příznaku se vám může zobrazit část s názvem „Související zdravotní stavy“. Informace v této části pocházejí z výsledků vyhledávání a z našeho grafu znalostí. U těchto výsledků kontrolujeme, zda jsou relevantní.

Jak Bing poskytuje zdravotní informace v různých jazycích?

Bing od třetích stran získává údaje v angličtině a překládá je. Používáme také data ze zdravotnických webů specifických pro konkrétní trhy, abychom mohli v případě potřeby informace doplnit. Překlady zdravotních informací slouží jako reference, nikoli jako lékařská pomoc. Nemůžeme zaručit jejich naprostou přesnost.

Kdy se obrátit na lékaře

Zdravotní informace na Bing neslouží jako lékařská pomoc a nevztahují se na všechny. Pokud máte zdravotní potíže, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče. V případě lékařské pohotovosti neprodleně zavolejte svému lékaři nebo na místní číslo rychlé pomoci.

Jak nahlásit nesprávné informace

Pokud máte zpětnou vazbu ke zdravotním informacím na Bing, použijte odkaz zpětné vazby v dolní části jakékoli stránky.

Poznámka

Zdravotní informace jsou poskytovány pouze u nejvyhledávanějších témat a neslouží jako kompletní výčet zdravotních stavů ani léčebných postupů.

See more videos...