O osobní bezpečnosti u funkce Moje místa

Přečtěte si rady, které vám pomohou zůstat v bezpečí při vytváření míst ve službě Mapy Bing. Uživatelé mladší 13 let by neměli vytvářet žádná místa.

Veřejná místa se dají prohledávat a zobrazují se jako výsledky přidané uživateli. Pokud jako veřejný nastavíte nějaký seznam míst, nepůjdou tato místa prohledávat, ale budete moct sdílet webovou adresu seznamu. Veřejná místa jsou dostupná všem uživatelům internetu, takže je dobré, abyste při jejich ukládání byli opatrní.

Přečtěte si naše pravidla Pravidla chování Windows a řiďte se jimi, prosím. Uživatelé mladší 13 let by neměli vytvářet žádná místa.

Pokud chcete zůstat v bezpečí, řiďte se selským rozumem a následujícími radami:

  • Berte vždycky ohledy na bezpečnost: Nezveřejňujte žádné informace, u kterých byste nechtěli, aby si je přečetl někdo cizí. Postupujte taky s ohledem na bezpečí vaší rodiny a přátel.
  • Chraňte svou identitu: Nezahrnujte své skutečné jméno, název školy, název týmu, firmu, kde pracujete, ani žádné jiné informace, podle kterých by bylo možné vás osobně identifikovat.
  • Chraňte adresu svého domu: Neprozrazujte cizím lidem, kde žijete.
  • Nechte si svůj soukromý rozvrh jen pro sebe: Nedopusťte, aby se cizí lidé dozvěděli, kdy budete sami doma.
  • Pořádně si prohlédněte své fotky: Ujistěte se, jestli vaše fotky neobsahují čísla domů, čísla registračních značek nebo nějaké jiné identifikační detaily.
  • Zkontrolujte skrytá data: Ujistěte se, jestli metadata nebo vlastnosti vašich fotek neobsahují informace, podle kterých by vás šlo osobně identifikovat.
  • Zkontrolujte své odkazy: Nezveřejňujte odkazy na weby nebo blogy obsahující informace, které by se daly využít k vaší osobní identifikaci.
  • Pomáhejte zachovat bezpečí ostatních: Nezahrnujte identifikující informace o nikom jiném ani odkazy na ně. Dejte taky vědět svým přátelům a rodině, aby nezahrnovali vaše osobní údaje nebo odkazy na ně.

Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

Související témata

Zaznamenávání toho, co jste našli
Odeslání vašeho názoru nebo ohlášení problému

See more videos...