Zobrazení informací o počasí

Podívejte se na aktuální informace o počasí a pětidenní předpověď na Panelu nástrojů Bing.

Tlačítko Počasí v produktu Panel nástrojů Bing umožňuje zobrazit informace o počasí a předpovědi pro mnoho měst na celém světě. Můžete také zvolit výchozí město a zobrazit informace o počasí přímo na samotném tlačítku Počasí.

Zobrazení informací o počasíexpando image

Tlačítko Počasí automaticky zobrazuje grafickou reprezentaci aktuálních informací o počasí pro výchozí místo. Další informace o počasí získáte jedním z následujících kroků:

 • Pokud chcete zobrazit podrobné aktuální informace o počasí a pětidenní předpověď pro výchozí místo, klikněte na tlačítko Počasí Obrázek tlačítka Počasí na Panelu nástrojů Bing.
 • Chcete-li zobrazit podrobné aktuální informace o počasí na jiném místě, klikněte na tlačítko Počasí Obrázek tlačítka Počasí na Panelu nástrojů Bing a potom kliknutím na tlačítka šipek doprava a doleva procházejte předpověďmi počasí pro další místa, která jste uložili.
Přidání místa a změna výchozího městaexpando image
 1. Klikněte na tlačítko Počasí Obrázek tlačítka Počasí na Panelu nástrojů Bing na panelu Panel nástrojů Bing.
 2. Klikněte na položku Možnosti.
 3. Udělejte jeden nebo několik následujících kroků:
  • Pokud chcete přidat město do seznamu, klikněte na Přidat, zadejte název města, klikněte na Vyhledat a pak klikněte na požadované město.
  • Pokud chcete změnit pořadí zobrazení měst po kliknutí na předpovědi počasí, vyberte město a opakovaně klikněte na tlačítko se šipkou nahoru a dolů.
  • Pokud chcete změnit výchozí město, vyberte požadované město ze seznamu a pak klikněte na Nastavit jako výchozí. Informace o počasí pro výchozí město se vždycky zobrazují na tlačítku Počasí a zároveň jsou zobrazené jako první po kliknutí na tlačítko Počasí v produktu Panel nástrojů Bing.
 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Poznámky
 • Pokud zde uvedené funkce nejsou zobrazeny, pravděpodobně nemáte nejnovější verzi produktu Panel nástrojů Bing. Chcete-li ji nainstalovat, přejděte na stránku Stránka stažení panelu nástrojů Bing.
 • Některé z uvedených funkcí nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.

Související témata

O Panelu nástrojů Bing
Volba a uspořádání tlačítek na Panelu nástrojů Bing

See more videos...