Sådan leverer Bing søgeresultater

Hvorfor vi fjerner resultater eller links til websted eller indhold, der indeholder børnemisbrug, spam, beskyttet indhold, ærekrænkende indhold, privat indhold eller i visse lande og områder indhold beregnet for voksne.

Som onlinesøgemaskine er hovedmålsætningen for Bing at levere de mest relevante søgeresultater fra internettet til brugerne – så de har nem adgang til kvalitetsindhold produceret af udgivere på internettet. For at sikre dette gennemsøger Bing automatisk internettet for at opbygge et indeks af nye og opdaterede sider (eller URL-adresser), så det er muligt at vise dem som en række søgeresultater, der er relevante for en søgning eller handling, som brugeren har sat i gang. Indholdet af disse sider kan henvise til eller indeholde forskellige onlineressourcer og forskelligt onlineindhold, bl.a. websteder, billeder, videoer, dokumenter og andre elementer. Søgeresultater genereres ved hjælp af computeralgoritmer, der matcher de søgeudtryk, du indtaster, med resultater i vores indeks. Vi forsøger generelt at levere en samling viste søgeresultater, der er så omfattende og nyttige som muligt. Vi designer – og bliver ved med at forbedre – vores algoritmer med henblik på at levere de mest relevante og brugbare resultater.

Som en algoritmisk drevet tjeneste styrer Bing ikke betjeningen eller designet af de indekserede websteder og har ingen kontrol over, hvilket indhold de indekserede websteder udgiver. Så længe webstedet fortsætter med at gøre oplysninger tilgængelige på internettet og til gennemsøgninger, er oplysningerne generelt tilgængelige for andre via Bing eller andre søgemaskiner.

Note

Hvis oplysningerne allerede er blevet flyttet fra webstedet, men stadig vises i søgeresultaterne i Bing, kan du bruge værktøjet til fjernelse af indhold til at indsende en anmodning om fjernelse af en side eller forældet cacheindhold. Du kan få mere at vide om værktøjet til fjernelse af indhold under gå til Hjælp og tip til Bing-webmaster&.

Microsoft respekterer ytringsfriheden. Hvis Microsoft modtager anmodninger om at fjerne indhold fra enkeltpersoner, virksomheder og regeringer, kan Bing i begrænsede tilfælde, hvor der er betænkeligheder omkring kvalitet, sikkerhed, efterspørgsel fra brugerne, relevant lovgivning og/eller politiske emner, fjerne resultater, informere brugerne om visse risici eller give brugerne valgmuligheder, så de selv kan tilpasse deres indhold. Bing indskrænker fjernelsen af søgeresultater til at ske under få forhold og vilkår for at undgå at begrænse Bing-brugernes adgang til relevante oplysninger.

Nedenfor beskriver vi metoder, hvor Bing gør dette, og hvornår. Når der fjernes søgeresultater, bestræber Bing sig på at sikre gennemsigtighed i fjernelsen af resultater. Det betyder, at brugerne får besked om, at der er fjernet søgeresultater, nederst på siden. Desuden udgiver vi oplysninger om fjernelse af søgeresultater foretaget af Bing som en del af Microsoft Rapport om anmodninger om fjernelse af indhold.

Juridiske anmodninger fra regeringer, enkeltpersoner eller andre

Visse lande har love eller bestemmelser, der gælder for leverandører af søgetjenester, og kræver, at adgangen til visse indekserede sider fjernes. Nogle af disse love giver bestemte enkeltpersoner eller juridiske enheder ret til at kræve, at der fjernes resultater (f.eks. i forbindelse med krænkelse af ophavsret, injurier, ærekrænkelse, personligt identificerbare oplysninger, hadtale eller andre personlige rettigheder), mens andre administreres og håndhæves af regeringen.

Når Microsoft modtager en anmodning eller et krav, afvejer Bing sin opbakning til ytringsfriheden og den frie adgang til relevant indhold i forhold til overholdelse af den gældende lokale lovgivning. Vi gennemgår og vurderer anmodningen eller kravet, inklusive årsagen og grundlaget for anmodningen eller kravet, den anmodende parts bemyndigelse eller rettigheder, vores gældende politikker og vores forpligtelser over for vores brugere med hensyn til at sikre ytringsfriheden, og beslutter, om og i hvilket omfang vi skal fjerne adgangen til det pågældende indhold.

Eksempler på juridiske anmodningsområder med en global tilgang

Materialer med seksuelt misbrug af børn

Produktion og distribution af – og adgang til – materialer med seksuelt misbrug af børn fordømmes over hele verden og er generelt ulovligt. Børnemisbrug er desværre ikke noget nyt, men internettet giver nye muligheder for dem, der begår overgreb på børn. Bing samarbejder med andre aktører i teknologi- og branchegrupper, retshåndhævelse samt offentlige og almennyttige organisationer for at være med til at sætte en stopper for udbredelsen af dette forfærdelige indhold på internettet. En af de metoder, vi bruger, er at fjerne sider, der er blevet gennemgået af troværdige agenturer (eller identificeret via Microsoft PhotoDNA) og indeholder eller relaterer sig til seksuel udnyttelse eller seksuelt misbrug af børn.

Vi fjerner i særdeleshed sider fra vores indeks, hvis de er blevet identificeret af Internet Watch Foundation (Storbritannien), NCMEC (USA) og FSM (Tyskland) og efter disse organisationers bedste skøn er vært for eller leverandører af adgang til materialer med seksuelt misbrug af børn. Når disse links fjernes fra de viste søgeresultater, bliver materialerne ikke blokeret, og det er fortsat muligt at få adgang til dem på internettet eller finde frem til dem på anden vis end via Bing, men det mindsker mulighederne for dem, der kan finde på at søge efter dem eller tjene penge på dem.

Krænkelse af ophavsret

Bing fremmer respekten for immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, og anerkender brugernes ret til at foretage handlinger, der kan være tilladelige i henhold til den gældende ophavsretlige lovgivning. Bing kan fjerne links til websider fra sine søgeresultater, hvis disse links indeholder materialer, som krænker indehaverens ret til ophavsretligt beskyttet indhold, forudsat at vi modtager en juridisk tilstrækkelig meddelelse om krænkelse af ophavsret fra indehaveren af ophavsretten eller indehaverens bemyndigede mandatar.

Hvis du er indehaver af rettighederne og har betænkeligheder omkring immaterielle rettigheder angående indholdet på et websted, som der linkes til via Bing eller en Bing-annonce, bedes du se vores Side til rapportering af krænkelser.

Kvalitet, sikkerhed og efterspørgsel fra brugerne

Under visse omstændigheder i forbindelse med kvalitet, sikkerhed og vores brugeres ønsker kan Bing beslutte at fjerne visse resultater, eller vi kan advare eller uddanne brugerne eller angive valgmuligheder til at tilpasse resultaterne.

Eksempler på kvalitet, sikkerhed og efterspørgsel fra brugerne

Spam

Visse sider, der er registreret i Bing-indekset, viser sig at være sider med lille eller ingen værdi for brugere og kan være af en sådan beskaffenhed, at de kunstigt manipulerer den måde, søge- og reklamesystemer fungerer på, så de forvrænger deres relevans i forhold til sider, der tilbyder mere relevante oplysninger. Nogle af disse sider indeholder reklamer og/eller links til andre websteder, der overvejende indeholder reklamer og ingen eller kun overfladisk indhold i forhold til søgeemnet. Vi ønsker at forbedre søgeoplevelsen for brugerne og levere mere relevant indhold, og derfor fjerner Bing i visse tilfælde sådanne søgeresultater eller justerer algoritmerne for Bing for at opprioritere mere brugbare og relevante sider i søgeresultaterne.

Følsomme personlige oplysninger, herunder ikke-almen distribution af intime billeder

Undertiden indeholder websider – med eller uden forsæt – der er offentligt tilgængelige, følsomme personlige oplysninger, som er sendt uden den identificerede persons samtykke eller under omstændigheder, der kan medføre en sikkerhedsrisiko eller en risiko for manglende beskyttelse af personlige oplysninger. Eksempler omfatter utilsigtet offentliggørelse af private optegnelser, private telefonnumre, identifikationsnumre og lignende eller bevidst og ondsindet offentliggørelse af mailadgangskoder, logonoplysninger, kreditkortnumre eller andre data, der har til formål at blive brugt til svindel eller hacking. Ved godkendelse vil Bing fjerne disse søgeresultater.

Et andet eksempel er, når en person deler billeder beregnet til voksne af en anden person på internettet uden personens samtykke. Det er kulturelt set en grov krænkelse af en persons privatliv og kaldes almindeligvis for "hævnporno". For at hjælpe ofrene med at genvinde kontrollen over deres billeder og deres privatliv kan Bing efter et gennemsyn vælge at fjerne links til hævnpornobilleder og -videoer fra søgeresultaterne. Hvis ofre vil rapportere uautoriserede billeder og videoer på internettet, skal de udfylde en formular på vores rapporteringswebside.

Som angivet i formularen vil oplysningerne stadig være tilgængelige på internettet, selvom Bing har fjernet et relevant søgeresultat. Ejeren af webstedet er i den bedste position til at reagere på betænkeligheder omkring beskyttelse af de personlige oplysninger, der udgives på webstedet, og formularen opfordrer ofrene til at kontakte disse webstedsejere for at få dem til at fjerne indholdet fra internettet.

Indhold beregnet for voksne

Bing tilbyder indstillinger for Sikker søgning, hvilket giver de fleste brugere mulighed for at vælge den filtreringstype for indhold beregnet for voksne, som de ønsker at anvende på deres søgeresultater. Bing ønsker at undgå at levere indhold, der kan være stødende eller skadeligt, når der ikke er anmodet om dette. I de fleste lande eller områder er Sikker søgning som standard angivet til Moderat, hvilket begrænser visuelt eksplicitte søgeresultater, men ikke begrænser eksplicit tekst.

Note

Forskellige lande eller områder kan have forskellige lokale skikke, religiøse eller kulturelle normer eller lokale love angående visning af indhold beregnet for voksne (eller søgeresultater, der giver adgang til indhold beregnet for voksne). Det kan påvirke standardindstillingerne for Sikker søgning på Bing i visse lande. Vi bestræber os på at genevaluere disse indstillinger, i takt med at de relevante lokale love, skikke og normer forandrer sig.

Advarsler (ulovligt salg af lægemidler og malware)

Hvis der er en betydelig risiko for, at offentligheden kan lide alvorlig skade ved at købe usikre, uægte og i al almindelighed ulovlige produkter på internettet (ulovlige lægemidler) eller ved at få adgang til websteder, der med rimelighed er under mistanke for at indeholde malware, har Bing et ønske om at hjælpe brugerne med at træffe informerede beslutninger. Med dette mål in mente leverer vi en række advarsler på Bing.com for at give vores brugere flere oplysninger om faren ved at besøge usikre websteder. Vi forhindrer ikke brugerne i at besøge webstederne. Advarslen gør dog brugerne opmærksomme på risiciene og indeholder links til ressourcer, hvor brugerne kan læse mere om at vælge en sikker apotekstjeneste på internettet.

For ulovlige lægemidler vises denne advarsel, hvis en Bing-bruger vælger et websted med salg af lægemidler, som er blevet registreret af FDA som et falsk onlineapotek, der foretager ulovlige aktiviteter, f.eks. ved at tilbyde potentielt farlige, ikke-godkendte og forkert varemærkede receptpligtige lægemidler til brugere i USA.

Relaterede emner

Fjern cachelagrede sider fra Bing
Indsend en anmodning om fjernelse af indhold fra Bing
Rapportér om indhold beregnet for voksne eller stødende indhold
Bloker indhold for voksne med Sikker søgning

See more videos...