Λέξεις-κλειδιά σύνθετης αναζήτησης

Οι σύνθετες λέξεις-κλειδιά μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την αναζήτησή σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν.

Θέλετε να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στο διαχωρισμό των άσχετων αποτελεσμάτων; Με τις σύνθετες λέξεις-κλειδιά μπορείτε να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης και κατά συνέπεια να βρίσκετε μόνο αυτό που σας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά που ακολουθούν για να περιορίσετε και να εστιάσετε τις αναζητήσεις σας:

Λέξη-κλειδί Ορισμός Παράδειγμα
contains: Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται σε τοποθεσίες που έχουν συνδέσεις προς τους τύπους αρχείου που έχετε ορίσει. Για να αναζητήσετε τοποθεσίες web που περιέχουν συνδέσεις προς αρχεία Windows Media Audio (.wma), πληκτρολογήστε music contains:wma.
ext: Επιστρέφει μόνο ιστοσελίδες με την επέκταση ονόματος αρχείου που έχετε ορίσει. Για να βρείτε αναφορές που έχουν δημιουργηθεί μόνο σε μορφή DOCX, πληκτρολογήστε το θέμα σας και στη συνέχεια προσθέστε ext:docx.
filetype: Επιστρέφει μόνο ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί στον τύπο αρχείου που έχετε ορίσει. Για να βρείτε αναφορές που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή PDF, πληκτρολογήστε το θέμα σας και στη συνέχεια προσθέστε filetype:pdf.
inanchor: ή inbody: ή intitle: Οι συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά επιστρέφουν ιστοσελίδες που περιέχουν τον καθορισμένο όρο στα μεταδεδομένα, όπως στην άγκυρα, στο σώμα ή στον τίτλο της τοποθεσίας, αντίστοιχα. Ορίστε έναν μόνο όρο ανά λέξη-κλειδί. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ακολουθία πολλών καταχωρίσεων λέξεων-κλειδιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για να βρείτε ιστοσελίδες που περιέχουν τον όρο “msn” στην άγκυρα και τους όρους “spaces” και “magog” στο σώμα, πληκτρολογήστε inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Εντοπίζει τοποθεσίες που φιλοξενούνται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP πρέπει να είναι σε μορφή τεσσάρων αριθμών, χωρισμένων με τελείες. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί ip: ακολουθούμενη από τη διεύθυνση IP της τοποθεσίας web. Πληκτρολογήστε IP:207.46.249.252.
language: Επιστρέφει ιστοσελίδες για μια συγκεκριμένη γλώσσα. Καθορίστε τον κωδικό γλώσσας αμέσως μετά τη λέξη κλειδί language: . Για να δείτε μόνο ιστοσελίδες στα Αγγλικά σχετικά με αντίκες, πληκτρολογήστε "antiques" language:en.
loc: ή location: Επιστρέφει ιστοσελίδες από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Καθορίστε τον κωδικό χώρας ή περιοχής αμέσως μετά τη λέξη-κλειδί loc: . Για να εστιάσετε την αναζήτησή σας σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, χρησιμοποιήστε το λογικό τελεστή OR για την ομαδοποίηση των γλωσσών. Για να δείτε ιστοσελίδες σχετικά με γλυπτική από τις ΗΠΑ ή τη Μεγάλη Βρετανία, πληκτρολογήστε sculpture (loc:US OR loc:GB). Για μια λίστα με τους κωδικούς γλωσσών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Bing, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί χώρας, περιοχής και γλώσσας.
prefer: Προσθέτει έμφαση σε έναν όρο αναζήτησης ή έναν άλλο τελεστή για να βοηθήσει στην εστίαση των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για να βρείτε αποτελέσματα σχετικά με ποδόσφαιρο τα οποία όμως αφορούν κυρίως τον οργανισμό, πληκτρολογήστε football prefer:organization.
site: Επιστρέφει ιστοσελίδες που ανήκουν στην καθορισμένη τοποθεσία. Για να εστιάσετε την αναζήτησή σας σε δύο ή περισσότερες τομείς, χρησιμοποιήστε το λογικό τελεστή OR για την ομαδοποίηση των τομέων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί site: για την αναζήτηση τομέων web, τομέων ανώτατου επιπέδου και καταλόγων που δεν βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο των δύο επιπέδων. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ιστοσελίδες που περιέχουν μια συγκεκριμένη λέξη αναζήτησης σε μια τοποθεσία. Για να δείτε ιστοσελίδες σχετικές με καρδιακά νοσήματα από τις τοποθεσίες web του BBC ή του CNN, πληκτρολογήστε "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com). Για να βρείτε ιστοσελίδες σχετικές με την έκδοση του Halo για υπολογιστή στην τοποθεσία της Microsoft στο web, πληκτρολογήστε site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Εντοπίζει τροφοδοσίες RSS ή Atom σε μια τοποθεσία web για τους όρους που περιλαμβάνονται στην αναζήτησή σας. Για να βρείτε τροφοδοσίες RSS ή Atom σχετικά με το ποδόσφαιρο, πληκτρολογήστε feed:football.
hasfeed: Εντοπίζει ιστοσελίδες που περιέχουν τροφοδοσίες RSS ή Atom σε μια τοποθεσία web για τους όρους που περιλαμβάνονται στην αναζήτησή σας. Για να βρείτε ιστοσελίδες στην τοποθεσία web των New York Times που περιέχουν τροφοδοσίες RSS ή Atom, πληκτρολογήστε site:www.nytimes.com hasfeed:football.
url: Ελέγχει εάν ο τομέας ή η διεύθυνση web που εμφανίζεται στην καταχώριση ανήκει στο ευρετήριο Bing. Για να επαληθεύσετε ότι ο τομέας Microsoft ανήκει στο ευρετήριο, πληκτρολογήστε url:microsoft.com.
Σημειώσεις
  • Μην αφήνετε κενό διάστημα μετά την άνω και κάτω τελεία σε αυτές τις λέξεις-κλειδιά.
  • Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Επιλογές σύνθετης αναζήτησης

See more videos...