Υποβολή αιτήσεων που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων για τον αποκλεισμό αποτελεσμάτων στην ΕΕ

optional_search_description

Στις 13 Μαΐου 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι ορισμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους μηχανισμούς αναζήτησης να καταργήσουν τα αποτελέσματα για ερωτήματα που περιλαμβάνουν το όνομα του ατόμου, εφόσον είναι ανεπαρκή, άνευ σημασίας, δεν είναι πλέον σχετικά ή είναι υπερβολικά. Αν είστε ένας κάτοικος Ευρώπης και θέλετε να ζητήσετε από την Microsoft τον αποκλεισμό αποτελεσμάτων αναζήτησης στο Bing για αναζητήσεις που περιλαμβάνουν το όνομά σας, χρησιμοποιήστε αυτό το θέμα φόρμα. Για αιτήσεις αποκλεισμού που αφορούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείτε τις επιπλέον πληροφορίες παρακάτω.

Σημειώστε ότι το Bing δεν δημοσιεύει ή δεν ελέγχει το εν λόγω περιεχόμενο. Ο αποκλεισμός του από ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης στο Bing δεν καταργεί το περιεχόμενο από το web. Αν θέλετε το περιεχόμενο να καταργηθεί από το web, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της τοποθεσίας web όπου έχει δημοσιευθεί το περιεχόμενο.

Εάν χρησιμοποιείτε το Bing ως μηχανισμό αναζήτησης, μην διατηρείτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεών σας, καθώς ενδέχεται να καταργήσουμε από τη λίστα ορισμένες διευθύνσεις URL που εμφανίζονται επί του παρόντος στα αποτελέσματα αναζήτησής σας, ως απάντηση σε αίτηση κάποιου ατόμου για διαγραφή στο μέλλον. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι ελλιπή λόγω της ανταπόκρισης του Bing σε αιτήσεις ατόμων για διαγραφή.

Σας ενθαρρύνουμε να παρέχετε πλήρεις και σχετικές πληροφορίες για κάθε ερώτηση που ισχύει στη φόρμα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Ενδέχεται επίσης να εξετάσουμε άλλες πηγές πληροφοριών εκτός της φόρμας για να επαληθεύσουμε ή να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε. Κατά τον έλεγχο των πληροφοριών που παρέχετε, η Microsoft δεσμεύεται να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, οι πληροφορίες που παρέχετε θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε την ισορροπία μεταξύ του ατομικού σας συμφέροντος για προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της ελεύθερης έκφρασης και της ελεύθερης διάθεσης των πληροφοριών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, μια τέτοια αίτηση δεν εγγυάται τον αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος αναζήτησης. Θα συνεργαστούμε στενά με τις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και άλλους φορείς για να εξασφαλίσουμε ότι η προσέγγισή μας όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων για αποκλεισμό αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι σύμφωνη με μελλοντικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΕ. Αν διαφωνείτε με την απόφασή μας σχετικά με την αίτησή σας να αποκλείσουμε ορισμένα αποτελέσματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Καθώς έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ, η φόρμα και οι σχετικές διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν όταν υπάρξουν επιπλέον οδηγίες. Οι υποβολές μπορεί να επαναξιολογηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Το Bing έχει λάβει αιτήσεις για τον αποκλεισμό προφίλ χρηστών, φωτογραφιών και διευθύνσεων URL που σχετίζονται με διάφορες τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης από τα αποτελέσματα αναζήτησης Bing. Αν έχετε δημιουργήσει ή δημοσιεύει το περιεχόμενο σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να αποκλείσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε στα αποτελέσματα αναζήτησης —τόσο στο Bing όσο και σε άλλους μηχανισμούς αναζήτησης— δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τις διαδικασίες αφαίρεσης περιεχομένου που διατίθενται από αυτές τις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα εργαλεία και οι διαδικασίες μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καταργήσετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης το περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

See more videos...