Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προτάσεων αναζήτησης

Πώς να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε τις προτάσεις που εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

Καθώς ξεκινάτε να πληκτρολογείτε μια αναζήτηση, το τμήμα παραθύρου προτάσεων αναζήτησης εμφανίζει αυτόματα προτάσεις με βάση τα όσα έχετε πληκτρολογήσει.

Απενεργοποίηση προτάσεων αναζήτησης

  • Στη σελίδα Ρυθμίσεις, στην περιοχή Αναζήτηση, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προβολή προτάσεων αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση.

    Οι προτάσεις αναζήτησης απενεργοποιούνται έως ότου απαλείψετε τα cookies σας ή τις ενεργοποιήσετε ξανά.

Ενεργοποίηση προτάσεων αναζήτησης

  • Στη σελίδα Ρυθμίσεις, στην περιοχή Αναζήτηση, επιλέξτε Προβολή προτάσεων αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση.

Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

See more videos...