Πηγές δεδομένων για τη νόσο COVID-19 στο Bing

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται για την Παρακολούθηση COVID-19 στο Bing.

Το Bing έχει ως στόχο να παρέχει τις νεότερες, πληρέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλαπλές αξιόπιστες πηγές σε όλο τον κόσμο. Οι χρόνοι αναφοράς, η συχνότητα των ενημερώσεων και το επίπεδο των λεπτομερειών διαφέρουν ανά πηγή.

Τα δεδομένα προέρχονται από τις ακόλουθες τοποθεσίες:

Σημείωση

Οι ιατρικές πληροφορίες στο Bing δεν προορίζονται για χρήση ως ιατρικές συμβουλές και δεν ισχύουν για όλους. Επικοινωνήστε με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, αν έχετε κάποιο θέμα ιατρικής φύσεως. Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, καλέστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας.

See more videos...