Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια στη δυνατότητα "Οι περιοχές μου"

Συμβουλή για να παραμένετε ασφαλείς όταν δημιουργείτε περιοχές στους Χάρτες Bing. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιοχές.

Οι δημόσιες περιοχές μπορούν να εμφανιστούν σε αποτελέσματα αναζήτησης ως αποτελέσματα που έχουν υποβάλει χρήστες. Αν ορίσετε μια λίστα με περιοχές ως ιδιωτική, δεν θα είναι δυνατή η αναζήτησή τους, αλλά θα μπορείτε παρ' όλα αυτά να μοιραστείτε τη διεύθυνση web. Επειδή οι δημόσιες περιοχές είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη στο Internet, λάβετε κάποια μέτρα ασφαλείας όταν τις αποθηκεύετε.

Διαβάστε τον Κωδικός συμπεριφοράς των Windows, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε παραβεί τις οδηγίες. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιοχές.

Χρησιμοποιήστε κοινή λογική και τις ακόλουθες οδηγίες, για να παραμείνετε ασφαλείς:

  • Λαμβάνετε πάντα υπόψη την ασφάλειά σας: Μην δημοσιοποιείτε πληροφορίες που δεν θα θέλατε να διαβάσουν άγνωστοι. Επίσης, λάβετε υπόψη σας την ασφάλεια φίλων και συγγενών.
  • Διαφυλάξτε την ταυτότητά σας: Μην περιλαμβάνετε το πραγματικό σας όνομα, το όνομα του σχολείου, της ομάδας σας, τον τόπο εργασίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.
  • Διαφυλάξτε τη διεύθυνση κατοικίας σας: Μην λέτε σε αγνώστους πού μένετε.
  • Διατηρήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα προσωπικό: Μην ενημερώνετε αγνώστους σε περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να βρίσκεστε μόνοι στο σπίτι σας.
  • Εξετάστε τις φωτογραφίες σας: Βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν αριθμούς σπιτιών, πινακίδων αυτοκινήτων ή άλλες αναγνωριστικές λεπτομέρειες.
  • Ελέγξτε τα κρυφά δεδομένα: Βεβαιωθείτε ότι τα μετα-δεδομένα ή οι ιδιότητες των φωτογραφιών σας δεν περιέχουν πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.
  • Ελέγξτε τις συνδέσεις σας: Μην συνδέεστε προς τοποθεσίες web ή ιστολόγια τα οποία περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν.
  • Συμβάλετε στην ασφάλεια των άλλων ατόμων: Μην περιλαμβάνετε αναγνωριστικές πληροφορίες για άλλα άτομα και μην συνδέεστε προς αυτές και μην αφήνετε άλλα άτομα να περιλαμβάνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ή να συνδέονται προς αυτές.

Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Παρακολούθηση των πληροφοριών που βρίσκετε
Αποστολή σχολίων ή αναφορά θέματος

See more videos...