Παρακολούθηση των πληροφοριών που βρίσκετε

Χρησιμοποιήστε περιοχές για να αποθηκεύετε τοποθεσίες χαρτών, ώστε να αποκτάτε ξανά πρόσβαση σε αυτές γρήγορα και εύκολα.

Η αποθήκευση στη δυνατότητα Οι περιοχές μου διευκολύνει την οργάνωση των περιοχών που σας ενδιαφέρουν, καθώς και την επιστροφή σε αυτές σε μεταγενέστερο χρόνο. Βρείτε απλώς την επιλογή αποθήκευσης κατά την αναζήτηση ή την περιήγηση στον χάρτη.

Για προβολή της δυνατότητας Οι περιοχές μου στην κινητή συσκευή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία Bing.com και επιλέξτε Οι περιοχές μου από το μενού του Bing επάνω δεξιά. Ή απλώς μεταβείτε στην τοποθεσία www.bing.com/maps/myplaces.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια στη δυνατότητα "Οι περιοχές μου"

See more videos...