Πληροφορίες για την αλλαγή των προεπιλεγμένων υπηρεσιών παροχής αναζήτησης

Αλλάξτε το μηχανισμό αναζήτησης που χρησιμοποιείτε όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στο Bing Bar.

Με βάση την επιλογή ρυθμίσεων κατά την εγκατάσταση του Bing Bar, ο προεπιλεγμένος μηχανισμός αναζήτησης στον Firefox και τον Internet Explorer γίνεται το Bing ή παραμένει στην προηγούμενη ρύθμισή του. Αν επιλέξετε να μετατρέψετε τον προεπιλεγμένο μηχανισμό αναζήτησης στο Bing, τότε όλες οι αναζητήσεις που γίνονται από τη γραμμή διευθύνσεων ή το πλαίσιο αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε κατευθύνονται στο Bing. Ο λόγος για αυτές τις ενέργειες είναι να διασφαλίσουμε ότι ενεργοποιείται ο προεπιλεγμένος μηχανισμός αναζήτησης της επιλογής σας.

Σημειώσεις
  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης στο web.
  • Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Εγκατάσταση του Bing Bar
Πληροφορίες για το Bing Bar

See more videos...