Πληροφορίες για το Microsoft Update

Αποκτήσετε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Microsoft Update.

Κατά την εγκατάσταση του Bing Bar, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ενεργοποίηση του Microsoft Update. Το Microsoft Update είναι μια υπηρεσία της Microsoft που παρέχει ενημερώσεις για τα Windows και άλλα προγράμματα της Microsoft που έχετε εγκαταστήσει, όπως το Office. Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update, δεν χρειάζεται πια να μεταβαίνετε σε διαφορετικές τοποθεσίες web, για να αποκτάτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τα υποστηριζόμενα προϊόντα λογισμικού της Microsoft.

Για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Microsoft Update, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις Microsoft: συνήθεις ερωτήσεις.

Σημείωση

Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Ενημέρωση του Bing Bar

See more videos...