Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας από το Bing Bar

Μάθετε πώς να προσθέτετε και να καταργείτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να συντάσσετε και να διαγράφετε μηνύματα, και πώς να αντιμετωπίζετε συνηθισμένα σφάλματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το κουμπί "Αλληλογραφία" που υπάρχει στο Bing Bar σάς επιτρέπει να βλέπετε σε προεπισκόπηση τα τελευταία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα του Gmail, του Yahoo! Mail ή του Outlook.com και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αφού ρυθμίσετε τον υπάρχοντα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λειτουργία με το Bing Bar, το Bing Bar θα κάνει αυτόματα έλεγχο για νέα μηνύματα αλληλογραφίας κάθε δέκα λεπτά.

Ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για λειτουργία με το Bing Barexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας παροχής του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
Προσθήκη άλλου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bing Barexpando image

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bing Bar και να χρησιμοποιείτε το κουμπί "Αλληλογραφία" για να βλέπετε σε προεπισκόπηση τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Επιλέξτε Προσθήκη.
 4. Επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας παροχής του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
Κατάργηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Bing Barexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Επιλέξτε Κατάργηση.

Αφού ρυθμίσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λειτουργία με το Bing Bar, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί "Αλληλογραφία" στο Bing Bar για να βλέπετε τα τελευταία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταβαίνετε στα Εισερχόμενά σας, να ανοίγετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα περιήγησής σας, να διαγράφετε και να συντάσσετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προεπισκόπηση των τελευταίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείουexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του αναδυόμενου στοιχείου "Αλληλογραφία", κάντε κλικ εικονίδιο για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε. Τα εικονίδια εμφανίζουν τον αριθμό των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων σε κάθε φάκελο Εισερχομένων.
 3. Εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν παραληφθεί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ πάνω του στη λίστα μηνυμάτων.
  • Για να κάνετε έλεγχο για νέα μηνύματα αλληλογραφίας, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ανάδυσης "Αλληλογραφία", κάντε κλικ στο κουμπί "Ανανέωση" Εικόνα του κουμπιού ανανέωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bing Bar.
  • Για να αλλάξετε τη ρύθμιση σχετικά με τα μηνύματα του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται από προεπιλογή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία", κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. Επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί επάνω βέλους μέχρι να βρεθεί ο λογαριασμός στο επάνω μέρος της λίστας και επιλέξτε Κλείσιμο.
Σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείουexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του αναδυόμενου στοιχείου "Αλληλογραφία", κάντε κλικ εικονίδιο για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ανάδυσης "Αλληλογραφία", κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνταξη" Εικόνα του κουμπιού σύνταξης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bing Bar.
Διαγραφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείουexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του αναδυόμενου στοιχείου "Αλληλογραφία", κάντε κλικ εικονίδιο για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.
 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το κόκκινο X που εμφανίζεται στα αριστερά του μηνύματος.
Άνοιγμα των Εισερχομένων σας στο πρόγραμμα περιήγησηςexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του αναδυόμενου στοιχείου "Αλληλογραφία", κάντε κλικ εικονίδιο για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.
 3. Στο επάνω μέρος του στοιχείου ανάδυσης "Αλληλογραφία", κάντε κλικ στο όνομα του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Αντιμετώπιση του μηνύματος σφάλματος "Παραχωρήστε πρόσβαση στο λογαριασμό webmail σας" με λογαριασμό στο Gmailexpando image

Αν σας εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό στο Gmail με το Bing Bar, ίσως να πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο IMAP για το λογαριασμό σας στην τοποθεσία web του Gmail.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Gmail.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προώθηση και POP/IMAP.
 4. Επιλέξτε Ενεργοποίηση IMAP και Αποθήκευση αλλαγών.
 5. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Gmail με το Bing Bar ξανά.
Αντιμετώπιση του μηνύματος σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτήν τη στιγμή"expando image

Αν σας εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος στο Bing Bar κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίσως να έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένα το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας ή να έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας από τότε που προσθέσατε το λογαριασμό στο Bing Bar.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προκαλεί το πρόβλημα.
 4. Επιλέξτε Επεξεργασία.
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
Σημειώσεις
 • Από προεπιλογή, το Bing Bar εμφανίζει μια ειδοποίηση κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης του Bing Bar, όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "Αλληλογραφία" Εικόνα κουμπιού αλληλογραφίας στο Bing Bar και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων αλληλογραφίας και επιλέξτε Κλείσιμο.
 • Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing Bar
Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του Bing Bar

See more videos...