Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του Bing Bar

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για όταν δεν μπορείτε να δείτε το Bing Bar.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το Bing Bar στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ανοίξει τον Internet Explorer και ότι δεν έχετε επιλέξει Εκτέλεση ως διαχειριστής. Το Bing Bar δεν ανοίγει σε παράθυρα του Internet Explorer που έχουν ανοίξει με λογαριασμό διαχειριστή.

Αν δεν εκτελείτε τον Internet Explorer ως διαχειριστής, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

Ενεργοποίηση του Bing Bar στον Internet Explorer 8expando image
  1. Στην επάνω δεξιά γωνία του Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία Εικόνα του κουμπιού εργαλείων στο Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές εργαλείων.
  2. Στην ανεπτυγμένη λίστα επιλογών, επιλέξτε Bing Bar. Εικόνα του υπομενού γραμμών εργαλείων στον Internet Explorer
Ενεργοποίηση του Bing Bar στον Internet Explorer 9expando image
  1. Στην επάνω δεξιά γωνία του Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία Εικόνα του εικονιδίου εργαλείων στο Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων. Εικόνα του μενού εργαλείων στον Internet Explorer
  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Γραμμές εργαλείων και επεκτάσεις. Εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας στη Διαχείριση πρόσθετων του Internet Explorer
  3. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, στη στήλη Κατάσταση, αν η κατάσταση είναι Απενεργοποιημένο, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Το Bing Bar δεν εμφανίζεται μετά την ενεργοποίησή του στον Internet Explorer 8 ή 9expando image
  1. Στη γραμμή μενού του Internet Explorer, επιλέξτε Προβολή.

    Αν δεν εμφανίζεται το μενού Προβολή, πατήστε το πλήκτρο ALT για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.

  2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιλογή Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Εγκατάσταση του Bing Bar

See more videos...