Παρακολούθηση των τίτλων ειδήσεων

Διαβάστε τίτλους ειδήσεων και ειδησεογραφικά άρθρα ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για ειδήσεις.
Ανάγνωση τίτλων ειδήσεων και ειδησεογραφικών άρθρωνexpando image
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ειδήσεις" Εικόνα κουμπιού "Ειδήσεις" στο Bing Bar στο Bing Bar.
  2. Για να δείτε τίτλους ειδήσεων, κάντε κλικ σε μια κατηγορία.
>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων για έκτακτες ειδήσειςexpando image

Από προεπιλογή, το κουμπί "Ειδήσεις" εμφανίζει ειδοποιήσεις. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται ειδοποιήσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για έκτακτες ειδήσεις.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ειδήσεις" Εικόνα κουμπιού "Ειδήσεις" στο Bing Bar στο Bing Bar.
  2. Επιλέξτε Επιλογές.
  3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Λήψη ειδοποιήσεων για έκτακτες ειδήσεις.
  4. Επιλέξτε Κλείσιμο.
Σημειώσεις
  • Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.
  • Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing Bar
Παραμείνετε ενήμεροι με τις ειδοποιήσεις του Bing Bar
Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar

See more videos...