Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε κουμπιά στο Bing Bar.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου αντί του ποντικιού σας, για να μετακινείστε μεταξύ των στοιχείων ελέγχου του Bing Bar. Ένα πλαίσιο επισήμανσης σάς δείχνει το στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι επιλεγμένο καθώς μετακινείστε μεταξύ των στοιχείων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Για Πατήστε
Προχωρήσετε στο επόμενο κουμπί TAB
Επιστρέψετε στο προηγούμενο κουμπί SHIFT+TAB
Ενεργοποιήσετε το τρέχον κουμπί Πλήκτρο διαστήματος
Σημείωση

Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Εγκατάσταση του Bing Bar

See more videos...