Εμφάνιση οδικών χαρτών από το Bing Bar

Δείτε χάρτες, λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης και πληροφορίες για την κυκλοφορία στο Bing Bar.

Με το κουμπί "Χάρτες" στο Bing Bar, μπορείτε να βλέπετε οδικούς και εναέριους χάρτες από το Χάρτες Bing. Δείτε πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση, διευθύνσεις στο χάρτη και οδικές οδηγίες, όλα αυτά χωρίς να απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα που βρίσκεστε.

Εμφάνιση χαρτώνexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" Εικόνα κουμπιού "Χάρτες" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Για να μεταπηδήσετε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση στο πλαίσιο πάνω από το χάρτη και επιλέξτε Αναζήτηση.
  • Για να μετατοπίσετε το χάρτη σε νέα τοποθεσία, κάντε κλικ και σύρετε τον.
  • Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, κάντε κλικ στα κουμπιά με τα σύμβολα "συν" και "πλην" που βρίσκονται στο παράθυρο του χάρτη ή κάντε κλικ στο χάρτη και χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού σας.
  • Για να μεγεθύνετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στο χάρτη, κάντε διπλό κλικ στην τοποθεσία.
Αλλαγή του στυλ του χάρτηexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" Εικόνα κουμπιού "Χάρτες" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Για να προβάλετε εναέριες φωτογραφίες της τρέχουσας περιοχής του χάρτη, επιλέξτε Εναέριος. Οι εναέριες φωτογραφίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις περιοχές. Αν δεν εμφανίζονται εναέριες φωτογραφίες, δοκιμάστε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβολή του χάρτη.
  • Για να δείτε έναν οδικό χάρτη της τρέχουσας περιοχής του χάρτη, επιλέξτε Δρόμος.
  • Για να επικαλύψετε το χάρτη με τις τρέχουσες συνθήκες κίνησης, επιλέξτε Κυκλοφοριακή κίνηση. Τα δεδομένα κυκλοφοριακής κίνησης είναι διαθέσιμα για τις περισσότερες μητροπολιτικές περιοχές.
Αλλαγή της προεπιλεγμένης τοποθεσίας σαςexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" Εικόνα κουμπιού "Χάρτες" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της τοποθεσίας που θέλετε να εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Χάρτες", όπως η διεύθυνση του σπιτιού σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Λήψη οδικών οδηγιών από την προεπιλεγμένη τοποθεσία σαςexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" Εικόνα κουμπιού "Χάρτες" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Ορίστε την προεπιλεγμένη τοποθεσία από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας (όπως η διεύθυνση του σπιτιού σας).
 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση προορισμού στο πλαίσιο πάνω από το χάρτη και επιλέξτε Αναζήτηση.
 4. Ο χάρτης μεταπηδά στην τοποθεσία προορισμού και επισημαίνει τη διεύθυνση που καθορίσατε με μια πινέζα. Για να ανοίξετε την τοποθεσία web Χάρτες Bing και να εμφανίσετε τις οδικές οδηγίες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην πινέζα και επιλέξτε Λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης στο Bing.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προτεινόμενων τοποθεσιώνexpando image

Όταν επισκέπτεστε κάποιες τοποθεσίες web, όπως ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, το κουμπί "Χάρτες" στο Bing Bar εμφανίζει ένα νέο εικονίδιο. Όταν εμφανίζεται αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" για να εμφανιστεί μια σχετική τοποθεσία, όπως το πλησιέστερο κατάστημα της αλυσίδας λιανικής πώλησης στην προεπιλεγμένη τοποθεσία σας. Αν δεν θέλετε το Bing Bar να προτείνει τοποθεσίες με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Χάρτες" Εικόνα κουμπιού "Χάρτες" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αντιστοίχιση σε χάρτη των πλησιέστερων τοποθεσιών για τις επιχειρήσεις τις τοποθεσίες Web των οποίων χρησιμοποιώ.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Σημειώσεις
 • Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.
 • Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing Bar
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του Bing Bar
Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar

See more videos...