Εμφάνιση μετεωρολογικών δελτίων

Δείτε τις καιρικές συνθήκες και την πρόβλεψη καιρού για τις επόμενες πέντε ημέρες στο Bing Bar.

Με το κουμπί "Καιρός" στο Bing Bar, μπορείτε να εμφανίζετε καιρικές συνθήκες και δελτία πρόγνωσης για πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη πόλη και να βλέπετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες σε αυτή με μια ματιά, οι οποίες θα εμφανίζονται στο ίδιο το κουμπί "Καιρός".

Προβολή μετεωρολογικού δελτίουexpando image

Το κουμπί "Καιρός" εμφανίζει αυτόματα μια γραφική αναπαράσταση των τρεχουσών καιρικών συνθηκών στην προεπιλεγμένη τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και ένα δελτίο πρόγνωσης πέντε ημερών για την προεπιλεγμένη τοποθεσία σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Καιρός" Εικόνα του κουμπιού "Καιρός" στο Bing Bar.
 • Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλη τοποθεσία, κάντε κλικ στο κουμπί "Καιρός" Εικόνα του κουμπιού "Καιρός" στο Bing Bar και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό και το δεξιό βέλος για κύλιση στις προβλέψεις καιρού στις τοποθεσίες που έχετε προσθέσει.
Προσθήκη τοποθεσίας ή αλλαγή της προεπιλεγμένης πόλης σαςexpando image
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Καιρός" Εικόνα κουμπιού "Καιρός" στο Bing Bar στο Bing Bar.
 2. Επιλέξτε Επιλογές.
 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Για να προσθέσετε μια πόλη στη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης, επιλέξτε Αναζήτηση και μετά κάντε κλικ στην πόλη που επιθυμείτε.
  • Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των πόλεων όταν περιηγείστε στα αντίστοιχα δελτία πρόγνωσης καιρού, επιλέξτε την πόλη και κάντε κλικ στα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους.
  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη πόλη σας, επιλέξετε την πόλη που θέλετε από τη λίστα και κάντε κλικ στο στοιχείο Ορισμός ως προεπιλογής. Ο καιρός της προεπιλεγμένης πόλης εμφανίζεται πάντα στο κουμπί "Καιρός" και εμφανίζεται πρώτος όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Καιρός" στο Bing Bar.
 4. Επιλέξτε Κλείσιμο.
Σημειώσεις
 • Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.
 • Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing Bar
Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar

See more videos...