Μετάφραση τοποθεσιών web

Αφήστε το Bing Bar να μεταφράζει αυτόματα ιστοσελίδες.

Ο Μεταφραστής Bing Bar είναι μια δωρεάν υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να μεταφράζετε στη στιγμή το κείμενο τοποθεσιών web σε άλλες γλώσσες. Ο Μεταφραστής Bing Bar χρησιμοποιεί την τεχνολογία στατιστικής μηχανικής μετάφρασης Microsoft Translator, η οποία αντιστοιχίζει γνωστές λέξεις και φράσεις με τα ισοδύναμά τους σε άλλες γλώσσες. Η μηχανική μετάφραση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε μη φυσικούς ομιλητές της εκάστοτε γλώσσας για να καταλάβουν το γενικό νόημα των πληροφοριών σε μια τοποθεσία web, ωστόσο, μια μηχανή δεν είναι φυσικός ομιλητής και το μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο δεν είναι απαραιτήτως 100% ακριβές.

  1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
  2. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που θέλετε να μεταφράσετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Μετάφραση" Εικόνα κουμπιού μετάφρασης στο Bing Bar στο Bing Bar.

    Αν δεν μπορείτε να δείτε το κουμπί "Μετάφραση", προσθέστε το κουμπί στο Bing Bar. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar.

  4. Στη γραμμή Translator που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανιστεί η τοποθεσία web.

    Για να δείτε οποιαδήποτε μεταφρασμένη πρόταση της ιστοσελίδας στην αρχική γλώσσα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη μετάφρασή της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μεταφραστή Bing Bar, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Microsoft Translator. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες γλώσσες, την αποστολή σχολίων ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με το Microsoft Translator, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Translator.

Σημειώσεις
  • Αν επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα η οποία είναι γραμμένη σε γλώσσα διαφορετική από την προεπιλεγμένη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, ο Μεταφραστής Bing Bar θα σας ρωτήσει αυτόματα αν θέλετε να τη μεταφράσετε. Για να μεταφράσετε την ιστοσελίδα στην προεπιλεγμένη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, στην ειδοποίηση που εμφανίζεται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης του Bing Bar, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
  • Ο Μεταφραστής Bing Bar παραμένει ενεργοποιημένος για όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεστε στην ίδια ιστοσελίδα. Όταν μεταβείτε σε μια άλλη ιστοσελίδα, τότε ο Μεταφραστής Bing Bar θα απενεργοποιηθεί μέχρι να επιλέξετε να μεταφράσετε ξανά κάποια σελίδα.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing Bar

See more videos...