Κατάργηση εγκατάστασης του Bing Bar

Καταργήστε το Bing Bar από τον υπολογιστή σας.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Bing Bar από τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
  3. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος.
  4. Στη λίστα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή προγράμματος, επιλέξτε Bing Bar και Κατάργηση εγκατάστασης.
  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημείωση

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε appwiz.cpl, πατήστε ENTER και ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5 που αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικά θέματα

Εγκατάσταση του Bing Bar

See more videos...