Ενημέρωση του Bing Bar

Μπορείτε να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar.

Στο Bing, εργαζόμαστε πάντα για να κάνουμε καλύτερο το Bing Bar, βελτιώνοντας τις υπάρχουσες δυνατότητές του και δημιουργώντας νέες δυνατότητες που θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε. Αυτές οι ενημερώσεις στο Bing Bar γίνονται αυτόματα και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.

Αν κυκλοφορήσουμε μια νέα δυνατότητα ή κάνουμε μια σημαντική βελτίωση σε μια υπάρχουσα δυνατότητα, ίσως να δείτε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει σχετικά με την ενημέρωση.

  • Μερικές φορές εμφανίζεται άμεσα ένα νέο κουμπί στο Bing Bar, μαζί με ένα νέο εικονίδιο και μια ένδειξη με τη λέξη Νέο.
  • Μερικές φορές, θα πρέπει να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα νέο κουμπί, για να μπορείτε να το βλέπετε στο Bing Bar. Στη δεξιά πλευρά του Bing Bar, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα του εικονιδίου ρυθμίσεων στο Bing Bar. Τα διαθέσιμα κουμπιά για προσθήκη στο Bing Bar εμφανίζονται στην αριστερή στήλη. Για να προσθέσετε ένα κουμπί, επιλέξτε το από τη λίστα Κουμπιά που μπορείτε να προσθέσετε και μετά επιλέξτε Προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και οργάνωση κουμπιών στο Bing Bar.
Σημείωση

Αν δεν μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Bing Bar. Για να το εγκαταστήσετε, μεταβείτε στην Σελίδα λήψεων Bing Bar.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Microsoft Update
Εγκατάσταση του Bing Bar

See more videos...