Täpsema otsingu suvandid

Otsingutermini muutmiseks ja otsingu täpsustamiseks kasutage sümboleid.

Leidke otsitav kiiremini. Kasutage otsingutermini või -funktsiooni muutmiseks järgimisi sümboleid.

Sümbol Funktsioon
+ Leiab veebilehed, mis sisaldavad kõiki termineid, mille ees on sümbol +. Võimaldab kaasata ka terminid, mida tavaliselt eiratakse.
" " Leiab täpse fraasi.
() Leiab või välistab veebilehed, mis sisaldavad teatud sõnade kogumit.
AND või & Leiab veebilehed, mis sisaldavad kõiki termineid või fraase.
NOT või Välistab veebilehed, mis sisaldavad teatud terminit või fraasi.
OR või | Leiab veebilehed, mis sisaldavad üht sisestatud terminitest või fraasidest.
Märkmed
 • Vaikimisi on kõik otsingud AND-otsingud.
 • Operaatorid NOT ja OR tuleb sisestada läbiva suurtähega. Muidu loeb Bing neid stoppsõnadeks ehk levinud sõnadeks ja numbriteks, mis jäetakse kõrvale, et täistekstiotsingut kiirendada.
 • Stoppsõnu ja kõiki kirjavahemärke (v.a selles teemas märgitud sümbolid) eiratakse, v.a juhul, kui neid ümbritsevad jutumärgid või nende ees on sümbol +.
 • Otsingutulemuste hankimiseks kasutatakse vaid esimest kümmet terminit.
 • Terminite rühmitamist ja kahendmuutujaid toetatakse järgmises eelisjärjekorras.
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Kuna OR on madalaima taseme operaator, siis ümbritsege OR-terminid sulgudega, kui kasutate otsingus ka muid operaatoreid.
 • Mõni kirjeldatud funktsioon või funktsionaalsus ei pruugi olla saadaval teie riigis või piirkonnas.

Seostuvad teemad

Täpsemad otsingu märksõnad
Operaatorite hierarhia

See more videos...