Privaatsusega seotud taotluste esitamine tulemuste blokeerimiseks ELis

optional_search_description

Euroopa Liidu Kohus (CJEU) otsustas 13. mail 2014. aastal, et teatud kasutajatel on õigus paluda otsingumootoritel eemaldada otsingumootoritest nende nime sisaldavad tulemused. Eemaldamise eelduseks on tingimus, et kuvatavad tulemused on ebaadekvaatsed, ebaolulised, mitte enam asjakohased või ülemäärased. Kui te olete Euroopa resident ja te soovite esitada taotluse, et Microsoft blokeeriks otsingumootoris Bing teie nime sisaldavad otsingutulemused, kasutage seda veebivormi vorm. Sotsiaalmeediaga seotud blokeerimistaotluste kohta vaadake alltoodud lisateavet.

Pange tähele, et Bing ei avalda ega kontrolli kõne all olevat sisu. Sisu blokeerimine Bingi teatud otsingutulemustes ei eemalda sisu veebist. Kui soovite midagi veebist eemaldada, siis peaksite võtma ühendust veebimeistriga, kelle hallatavale saidile sisu on postitatud.

Kui kasutate otsimootorit Bing, ärge hoidke oma otsingutulemeid alles, sest võime individuaalsete kustutamistaotluste tõttu tulevikus eemaldada mõned URL-id, mis kuvatakse praegu teie otsingutulemites. Otsingutulemid võivad olla ebatäielikud, sest Bing on vastanud individuaalsetele kustutamistaotlustele.

Soovitame teil vormi igale küsimusele anda täieliku ja asjakohase vastuse. Kasutame teie edastatud teavet taotluse hindamisel. Võime vormis teie esitatud teabe kinnitamiseks või täiendamiseks võtta arvesse ka muudest allikatest pärit teavet. Teie esitatud teabe läbivaatamisel on Microsoft pühendunud privaatsuse kaitsmisele meie privaatsusavalduse kohaselt

Euroopa Liidu Kohtu otsuse järgi aitab teie edastatav teave meil säilitada tasakaalu teie isiklike privaatsushuvide ja avaliku huvi vahel, mis kaitseb Euroopa õiguse kohaselt sõnavabadust ja teabe tasuta kättesaadavust. Seetõttu ei taga taotluse esitamine veel teatud otsingutulemuse blokeerimist. Tagamaks, et meie hindamismeetod otsingutulemuste blokeerimistaotluste läbivaatamisel oleks kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu otsuse rakendamise tulevaste juhistega, teeme tihedat koostööd andmekaitseametite ja teiste asjaosalistega. Kui te ei nõustu meie otsusega teie taotluse kohta, kus soovite teatud otsingutulemuste blokeerimist, võite pöörduda kohaliku andmekaitseameti poole.

Arvestades küsimuste rohkust, mis on seotud vastava Euroopa Liidu Kohtu otsuse rakendamisega, võib veebivorm ja sellega seotud protsess täiendavate juhiste saamisel muutuda. Taotlused võidakse aja jooksul ümber hinnata.

Bing on saanud blokeerimistaotlusi Bingi otsingutulemustes esinevate erinevate sotsiaalmeediasaitide kasutajaprofiilide, fotode ja URL-ide kohta. Kui te soovite otsingutulemustest blokeerida, kustutada või eemaldada — nii Bingis kui ka muudes otsingumootorites — enda loodud või postitatud sotsiaalmeediasaitidel esinevat sisu, kasutage sotsiaalmeediasaitidel saadaolevaid sisu eemaldamise tööriistu ja protsesse. Need tööriistad ja protsessid on sotsiaalmeedia sisu otsingutulemustest eemaldamisel tavaliselt kõige tõhusam vahend.

See more videos...