Otsingusoovituste sisse- või väljalülitamine

Kuidas kuvada ja peita otsinguboksi all ilmuvaid soovitusi?

Kui alustate otsitava termini sisestamist, kuvab otsingusoovituste paan sisestatu alusel automaatselt soovitusi.

Otsingusoovituste väljalülitamine

  • Tühjendage lehe Sätted jaotises Otsing ruut Kuva tippimisel otsingusoovitused.

    Otsingusoovitused jäävad väljalülitatuks, kuni kustutate küpsised või lülitate soovitused taas sisse.

Otsingusoovituste sisselülitamine

  • Valige lehe Sätted jaotises Otsing suvand Kuva tippimisel otsingusoovitused.

Mõni kirjeldatud funktsioon või funktsionaalsus ei pruugi olla saadaval teie riigis või piirkonnas.

See more videos...