Isiklik turvalisus teenuses Minu kohad

Nõuanded turvalisuse tagamiseks, kui loote kohti Bingi kaartidel. Alla 13-aastased lapsed ei saa kohti luua.

Avalikke paikasid saab otsida ja need ilmuvad kasutajate lisatud tulemustena. Kui koostate paikade loendi privaatselt, ei ole need otsitavad, kuid saate veebiaadressi siiski jagada. Kuna avalikud paigad on saadaval kõigile Interneti-kasutajatele, rakendage nende salvestamisel teatud ettevaatusabinõusid.

Tutvuge käitumiskoodeksiga Windowsi käitumiskoodeks, et oleks tagatud juhendi järgimine. Alla 13-aastased lapsed ei saa kohti luua.

Turvalisuse tagamiseks järgige kasutamisel tervet mõistust ja järgige nõuandeid.

  • Pidage alati silmas oma turvalisust: Ärge tehke avalikuks teavet, mille puhu te ei soovi, et mõni võõras seda loeks. Pidage silmas ka pereliikmete ja sõprade turvalisust.
  • Valvake oma identiteeti: Ärge lisage oma tegelikku nime, kooli, osakonna nime, kus töötate, ega muud teavet, mida võidakse kasutada teie isiku kindlakstegemiseks.
  • Hoidke oma kodune aadress saladuses: Ärge avaldage võõrastele oma elukohta.
  • Ärge avaldage oma isiklikku päevakava: Ärge andke võõrastele teada, millal olete üksi kodus.
  • Vaadake üle oma fotod: Veenduge, et fotodel poleks majanumbreid, autode registreerimisnumbreid ega muid tuvastatavaid üksikasju.
  • Kontrollige peidetud andmeid: Veenduge, et teie fotode metaandmed ega atribuudid ei sisaldaks teavet, mida võidaks kasutada teie isiku tuvastamiseks.
  • Kontrollige linke: Ärge linkige veebisaite ega ajaveebisid, milles sisalduv teave võib aidata teid tuvastada.
  • Aidake hoida ka teiste turvalisust: Ärge kaasake ega linkige kellegi teise tuvastamisandmeid ja ärge lubage teistel kaasata ega linkida teie isiklikku teavet.

Mõni kirjeldatud funktsioon või funktsionaalsus ei pruugi olla saadaval teie riigis või piirkonnas.

Seostuvad teemad

Leitud teabe jälgimine
Tagasiside saatmine või probleemist teatamine

See more videos...