Bing-hakutulosten toimitustapa

Miksi poistamme tuloksia tai linkkejä sivustoihin tai sisältöön, joka sisältää lapsiin kohdistuvia rikoksia, roskapostia, suojattua sisältöä, kunniaa loukkaavaa sisältöä, yksityistä sisältöä tai, joissakin maissa tai joillakin alueilla, aikuisviihdettä.

Internet-hakukoneena Bingin ensisijaisena tarkoituksena on yhdistää käyttäjät Internetin olennaisimpiin hakutuloksiin ja mahdollistaa helppo yhteys Internetin julkaisijoiden laadukkaaseen sisältöön. Jotta tämä olisi mahdollista, Bing etsii automaattisesti Internetistä tietoja ja rakentaa tiedoista uusien ja päivitettyjen sivujen (tai URL-osoitteiden) indeksin, jotta se voi näyttää käyttäjän tekemään hakuun tai toimintoon sopivan hakutulosten joukon. Näiden sivujen sisältöön saattaa kuulua erilaisia Internetissä olevia lähteitä ja sisältöä, kuten esimerkiksi verkkosivustoja, kuvia, videoita, asiakirjoja ja muita kohteita, tai sivujen sisältö saattaa viitata näihin lähteisiin tai sisältöön. Hakutulokset generoidaan käyttämällä tietokonealgoritmeja, jotka yhdistävät annetut hakutermit indeksin tuloksiin. Tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava ja hyödyllinen luettelo hakutuloksia. Suunnittelemme ja parannamme algoritmeja edelleen tuottamaan olennaisia ja hyödyllisiä tuloksia.

Algoritmeihin perustuvana palveluna Bing ei vastaa indeksiin kuuluvien verkkosivustojen toiminnasta tai suunnittelusta eikä myöskään indeksiin kuuluvien verkkosivustojen julkaisemasta materiaalista. Niin kauan kun verkkosivusto jatkaa tietojen julkaisua Internetissä ja hakuja varten, nämä tiedot ovat yleisesti saatavilla Bingin tai muiden hakukoneiden kautta.

Huomautus

Jos tiedot on jo poistettu verkkosivustolla, mutta ne vielä näkyvät Bingin hakutuloksissa, voit lähettää sivun tai vanhentuneen välimuistin poistopyynnön sisällönpoistotyökalulla. Saat lisätietoja -työkalusta siirtymällä Bingin sivustovastaavan ohjeisiin ja toimintaohjeisiin (englanninkielinen).

Microsoft kunnioittaa sananvapautta. Jos Microsoft vastaanottaa sisällönpoistopyynnön yksilöltä, yritykseltä tai valtionhallinnolta, Bing saattaa poistaa hakutuloksia, ilmoittaa käyttäjille mahdollisista riskeistä tai antaa käyttäjille mahdollisuuden muokata omaa sisältöä niissä rajoitetuissa tapauksissa, joissa laatu, turvallisuus, käyttäjän pyyntö, asiaan liittyvä lainsäädäntö ja/tai julkisten säädösten huolet on olemassa. Bing rajoittaa hakutulosten poistamisen pieneen olosuhteiden ja ehtojen joukkoon, jotta Bing ei rajoita käyttäjien pääsyä olennaiseen tietoon.

Seuraavassa kuvataan, miten Bing toimii näissä tapauksissa. Kun hakutuloksia poistetaan, Bing pyrkii toimimaan siinä läpinäkyvästi. Näihin toimenpiteisiin kuuluu käyttäjille ilmoittaminen hakutuloksien poistamisesta sivun alalaidassa. Lisäksi julkaisemme tietoja Bingin poistamista hakutuloksista Microsoftin Sisällön poistopyyntöraportti-raportissa.

Valtionhallintojen, yksityishenkilöiden ja muiden osapuolien esittämät, lainsäädäntöön pohjautuvat pyynnöt

Tietyissä maissa on käytössä hakupalveluiden toimittajia koskeva lainsäädäntö tai säädökset, jotka edellyttävät pääsyn estämistä tietyille indeksiin kuuluville sivuille. Osa näistä lainsäädännöistä sallii tiettyjen henkilöiden tai tahojen esittämät hakutulosten poistopyynnöt (esimerkiksi tekijänoikeusrikkomusten, herjaus- ja kunnianloukkaustapausten, henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen, vihapuheen tai muiden yksilöä koskevien oikeuksien yhteydessä), kun taas muualla näitä hallitaan ja valvotaan valtionhallinnon kautta.

Kun Microsoft vastaanottaa pyynnön tai vaatimuksen, Bing tasapainottaa sananvapauden ja oikeuden käyttää vapaasti olennaista sisältöä paikallisen lainsäädännön kanssa. Bing arvioi pyynnön tai vaatimuksen sekä pyynnön tai vaatimuksen syyn tai perusteen, pyynnön esittäneen osapuolen valtuudet tai oikeudet, tapaukseen soveltuvat Bingin toimintaperiaatteet ja käyttäjiin kohdistuvan sananvapausvastuun. Niiden perusteella Bing määrittää poistetaanko sisältö ja miten laajasti.

Esimerkkejä maailmanlaajuisesti käsiteltävien pyyntöjen aiheista

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävät materiaalit

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävien materiaalien tuottaminen, jakaminen sekä siihen pääsyn mahdollistaminen tuomitaan yleisesti ja ne ovat yleensä laitonta toimintaa. Lapsiin kohdistuvat rikokset eivät valitettavasti ole uusi ilmiö, mutta Internet tarjoaa rikosten tekijöille uusia toimintatapoja. Bing pyrkii estämään tällaisen hirvittävän sisällön leviämisen verkossa toimimalla yhdessä muiden teknologian ja teollisuuden toimijoiden, viranomaisten sekä valtionhallintojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Poistamme esimerkiksi kaikki hakutulokset, jotka on tarkistanut luotettava edustaja (tai jotka on tunnistettu Microsoft PhotoDNAin kautta) ja joiden on todettu sisältävän lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai lapsiin kohdistuvia rikoksia tai liittyvän vastaavaan sisältöön.

Poistamme erityisesti hakemistostamme sivustot, jotka Internet Watch Foundation (Yhdistynyt kuningaskunta), NCMEC (Yhdysvallat) tai FSM (Saksa) on arvioinut ja joiden on todettu joko sisältävän lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia tai mahdollistavan vastaavan sisällön käytön. Kyseisten linkkien poistaminen näytetyistä hakutuloksista ei estä linkkien käyttöä Internetissä eikä linkkien hakua muuten kuin Bing-hakupalvelun kautta, mutta linkin poistaminen hakutuloksista vaikeuttaa tämän materiaalin etsimistä sekä materiaalista rahallisesti hyötymistä.

Tekijänoikeusrikkomukset

Bing rohkaisee immateriaalioikeuksien, mukaan lukien tekijänoikeuksien, kunnioittamista samalla, kun se tunnistaa käyttäjien oikeudet käyttää materiaaleja tekijänoikeuslakien mukaisesti. Bing saattaa poistaa hakutuloksistaan linkkejä verkkosivustoille, jotka sisältävät tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia, jos Bing vastaanottaa lainsäädännöllisesti riittävän ilmoituksen tekijänoikeusrikkomuksesta tekijänoikeuden omistajalta tai sen valtuuttamalta edustajalta.

Jos olet tekijänoikeuksien omistaja ja sinulla on kysyttävää yksittäisen verkkosivuston, johon Bing tai Bingin mainos tarjoaa linkin, sisällön immateriaalioikeuksista, katso lisätietoja seuraavasta: Oikeudenloukkauksen raportointisivu.

Laatu, turvallisuus ja käyttäjän vaatimukset

Tietyissä laatua, turvallisuutta ja käyttäjän vaatimuksia koskevissa tapauksissa Bing saattaa päättää tiettyjen hakutuloksien poistamisesta, varoittaa tai informoida käyttäjiä tai tarjota mahdollisuuksia tuloksien mukauttamiseksi.

Esimerkkejä laadusta, turvallisuudesta ja käyttäjien pyynnöistä

Roskaposti

Jotkin Bingin indeksiin lisätyt sivut sisältävät vain vähän tai eivät lainkaan käyttäjälle hyödyllistä tietoa. Kyseiset sivut saattavat myös manipuloida haku- ja mainostusjärjestelmiä tavalla, joka korostaa sivustojen tärkeyttä verrattuna haettavia tietoja aidosti sisältäviin sivustoihin. Osa kyseisistä sivustoista sisältää vain mainoksia ja/tai linkkejä toisille verkkosivustoille, jotka sisältävät enimmäkseen mainoksia ja vähän tai ei lainkaan haun aiheeseen liittyviä tietoja. Käyttäjien hakuelämyksen sekä sisältöhakujen parantamiseksi Bing saattaa poistaa kyseiset hakutulokset tai säätää Bing-algoritmeja niin, että ne näyttävät hakutuloksissa käyttökelpoisempia ja haun aiheeseen paremmin liittyviä sivuja.

Arkaluontoiset henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien luvaton henkilökohtaisten kuvien jakaminen

Aika ajoin julkisilla verkkosivuilla julkaistaan tahallisesti tai tahattomasti arkaluontoisia yksityisiä tietoja ilman tietojen omistajan lupaa tai sellaisissa olosuhteissa, jotka aiheuttavat turvallisuus- tai tietosuojariskin. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa yksityisten asiakirjojen, yksityisten puhelinnumeroiden, tunnuslukujen ja muiden vastaavien tietojen tahaton julkaiseminen sekä sähköpostien salasanojen, kirjautumistunnusten, luottokorttinumeroiden tai muiden vastaavien tietojen tahallinen tai vahingoittamistarkoituksessa tehty julkaiseminen petosta tai tietomurtoa varten. Vahvistuksen jälkeen Bing poistaa kyseiset hakutulokset.

Esimerkkinä ovat myös muun muassa tapaukset, joissa joku jakaa toiseen henkilöön kohdistuvaa, aikuisille tarkoitettua kuvamateriaalia ilman kyseisen henkilön suostumusta. Tämä on kulttuurillisesti selvä yksilön yksityisyydensuojan rikkomus. Sitä kutsutaan yleisesti kostopornoksi. Jotta tällaisten rikkomusten uhreille palautetaan oikeus kuvamateriaaliin ja heidän yksityisyydensuojaan, Bing saattaa arvioinnin seurauksena poistaa kostopornoa sisältäviin kuviin ja videoihin ohjaavat linkit hakutuloksista. Luvattoman valokuvien ja videoiden käytön voi ilmoittaa täyttämällä lomakkeen raportointisivustollamme.

Kuten lomakkeessa huomautetaan, kyseessä olevat tiedot ovat saatavilla Internetissä vielä sen jälkeen, kun Bing on poistanut niihin liittyvät hakutulokset. Kyseisen verkkosivuston omistaja voi parhaiten vastata yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin julkaisemiaan tietoja koskien. Lomake ohjaa yksityisyydensuojarikkomusten uhrit ottamaan yhteyttä näiden verkkosivustojen omistajiin, jotta sisältö poistetaan Internetistä.

Aikuisille tarkoitettu sisältö

Bing-palvelun Suojatun haun asetusten avulla useimmat käyttäjät voivat määrittää, miten aikuisviihdesisältö suodatetaan hakutuloksista. Bing haluaa välttää loukkaavan tai haitallisen sisällön välittämisen, kun sisältöä ei ole haettu. Oletusarvoisesti useimmilla markkina-alueilla Suojattujen hakujen suodatusasetus on Normaali, joka rajoittaa aikuisille tarkoitettujen kuvien näyttämistä hakutuloksissa mutta ei rajoita karkeaa kieltä.

Huomautus

Eri maissa ja alueilla voi olla erilaisia paikallisia tapoja, uskonnollisia tai kulttuurillisia normeja tai paikallisia lakeja, jotka koskevat aikuisille tarkoitetun materiaalin näyttämistä (tai aikuisille tarkoitettuun sisältöön johtavia hakutuloksia). Nämä voivat vaikuttaa Bingin Suojatun haun oletusasetuksiin joissakin maissa. Bing pyrkii arvioimaan näitä asetuksia uudelleen, kun asiaan liittyvä paikallinen lainsäädäntö, paikalliset käytännöt ja normit muuttuvat.

Varoitukset (lääkkeiden laiton myynti, haittaohjelmat)

Kun käyttäjille on olemassa vaarallisten, väärennettyjen ja muiden laittomien lääkkeiden Internetin kautta ostamisen aiheuttama merkittävä terveydellisen haitan tai mahdollisesti haittaohjelmia sisältävien verkkosivustojen käytön aiheuttama riski, Bing haluaa auttaa käyttäjiään tekemään tietoihin perustuvia päätöksiä. Tämän päämäärän mukaisesti käyttäjiä varoitetaan riskeistä osoitteessa Bing.com ja tiedotamme turvattomien verkkosivustojen käyttöjen vaaroista. Emme estä käyttäjiä vierailemasta näillä sivustoilla. Varoitus kuitenkin ilmoittaa riskeistä käyttäjille ja tarjoaa käyttäjille linkkejä tietolähteisiin, jotka auttavat turvallisten verkkoapteekkien valinnassa.

Laittomien lääkeaineiden yhteydessä tämä varoitus ilmestyy, jos Bingin käyttäjä valitsee lääkeaineita koskevan sivuston, jonka Yhdysvaltain lääketurvallisuusviranomaiset (FDA) on ilmoittanut olevan väärennetty verkkoapteekki ja jonka toiminta on laitonta, esimerkiksi myymällä mahdollisesti vaarallisia, hyväksymättömiä ja väärin merkittyjä reseptilääkkeitä käyttäjille Yhdysvalloissa.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Poista välimuistiin tallennetut sivut Bingistä
Lähetä pyyntö sisällön poistamiseksi Bingistä
Ilmoita aikuisille tarkoitetusta tai sopimattomasta sisällöstä
Aikuisille tarkoitetun sisällön estäminen Turvallisella haulla

See more videos...