Opcións de busca avanzada

Usa símbolos para modificar a túa busca e axudar a reducir os resultados de busca.

Atopa o que estás a buscar en menos tempo. Usa os seguintes símbolos para modificar rapidamente o teu termo ou función de busca:

Símbolo Función
+ Atopa páxinas web que conteñen todos os termos que van precedidos polo símbolo +. Ademais, permite incluír termos que normalmente se omiten.
" " Atopa as palabras exactas dunha frase.
() Atopa ou exclúe sitios web que conteñen un grupo de palabras.
AND ou & Atopa páxinas web que conteñen todos os termos ou frases.
NOT ou Exclúe as páxinas web que conteñen un termo ou frase.
OR ou | Atopa páxinas web que conteñen algún dos termos ou frases.
Notas
 • Por defecto, todas as buscas son buscas AND.
 • Os operadores NOT e OR deben escribirse en maiúscula. Se non, Bing ignoraraos como se foran palabras baleiras, é dicir, palabras e números que se omiten para que a busca de texto completo sexa máis rápida.
 • As palabras baleiras e todos os signos de puntuación, agás os que se indican neste tema, omítense a menos que se inclúan entre comiñas ou vaian precedidos polo símbolo +.
 • Para obter os resultados só se empregan os primeiros 10 resultados.
 • Admítese a agrupación de termos e os operadores booleanos na seguinte orde de preferencia:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Como OR é o operador con menor precedencia, inclúe os termos OR entre parénteses cando se combinen con outros operadores nunha busca.
 • Algunhas das características e funcionalidades que se describen aquí pode que non estean dispoñibles no teu país ou rexión.

Temas relacionados

Palabras clave de busca avanzada
Precedencia de operadores

See more videos...