Como ofrece Bing resultados de busca

Por que eliminamos resultados ou ligazóns a sitios web ou contido que contén abusos a menores, correo non desexado, contido protexido, contido difamatorio, contido privado ou, nalgúns países ou rexións, contido para adultos.

Como motor de busca en liña, o obxectivo principal de Bing consiste en conectar os usuarios cos resultados de busca máis relevantes da web, fornecendo un acceso fácil a contido de calidade de publicadores web. Para conseguilo, Bing rastrexa automaticamente a web para compilar un índice de páxinas (ou URL) novas e actualizadas e mostralas como un conxunto de resultados de busca relevantes para unha acción ou busca iniciada polo usuario. O contido destas páxinas pode incluír ou facer referencia a varios recursos ou contidos en liña, entre eles sitios web, imaxes, vídeos, documentos e outros elementos. Os resultados de busca xéranse mediante algoritmos informáticos que fan coincidir os termos de busca que se introducen cos resultados do noso índice. En xeral, tentamos fornecer unha recompilación o máis completa e útil que podemos dos resultados da busca. Deseñamos e melloramos continuamente os nosos algoritmos para fornecer os resultados de busca máis relevantes e útiles.

Como servizo baseado en algoritmos, Bing non controla o funcionamento nin o deseño dos sitios web indexados, e tampouco controla o que publican os sitios web indexados. Mentres a información do sitio web siga existindo na web e estea dispoñible para os rastrexadores, tamén estará dispoñible a través de Bing ou outros motores de busca.

Nota

Se a información xa se eliminou do sitio web, mais segue aparecendo nos resultados de busca de Bing, podes usar a Ferramenta para eliminación de contido para enviar unha solicitude de eliminación dunha páxina ou dunha caché con contido desactualizado. Para obter máis información acerca da Ferramenta para eliminación de contido, vai a Axuda de administradores web de Bing& (inglés) Consellos.

Microsoft respecta a liberdade de expresión. Se Microsoft recibe solicitudes por parte de usuarios, empresas ou a Administración pública para eliminar contido, nos casos limitados en que existan problemas relacionados coa calidade, a seguridade, a demanda dos usuarios, as leis pertinentes ou as políticas públicas, Bing podería eliminar os resultados, informar aos usuarios de determinados riscos ou fornecer opcións aos usuarios para adaptar o contido. Bing limita a eliminación de resultados de busca a un conxunto reducido de circunstancias e condicións para evitar restrinxir o acceso dos usuarios de Bing a información relevante.

A seguir describimos como e cando se fai isto en Bing. Cando se eliminan resultados de busca, Bing procura realizar a eliminación con transparencia. Isto inclúe informar aos usuarios cun aviso da eliminación dos resultados de busca na parte inferior da páxina. Ademais, publicamos información sobre a eliminación dos resultados de busca por parte de Bing como parte do Microsoft Informe de solicitudes de eliminación de contido.

Solicitudes legais por parte da Administración pública, usuarios e demais

Nalgúns países existen leis ou regulamentos que se aplican aos fornecedores de servizos de busca e que esixen a eliminación do acceso a determinadas páxinas indexadas. Algunhas destas leis permiten que usuarios ou entidades específicas soliciten a eliminación de resultados (por exemplo, por infracción de copyright, calumnia, difamación, inclusión de información de identificación persoal, incitación ao odio ou outros dereitos persoais), mentres que no caso doutras leis é a Administración pública a que as administra e as aplica.

Cando Microsoft recibe unha solicitude, Bing sopesa o seu apoio á liberdade de expresión e ao acceso libre a contidos relevantes en conformidade coa lexislación local. Revisamos e avaliamos a solicitude, incluídos os motivos de tal solicitude, a autoridade ou os dereitos do solicitante, as nosas políticas aplicables e as nosas obrigas cos usuarios no que respecta á liberdade de expresión, e determinamos se debemos eliminar o acceso aos contidos e ata que punto.

Exemplos de solicitudes legais con enfoques xerais

Materiais de abusos sexuais a menores

A produción e a distribución de materiais de abusos sexuais a menores, así como o acceso a tales materiais, condénase internacionalmente e xeralmente é ilegal. Lamentablemente, o abuso a menores non é algo novo, mais si é certo que a web ofrece novas oportunidades ás persoas que cometen delitos contra os dereitos dos nenos. Bing traballa con grupos do sector e do ámbito tecnolóxico, autoridades xudiciais e organizacións gobernamentais e non gobernamentais para axudar a deter a difusión destes horribles contidos en liña. Unha das formas de facelo é retirar as páxinas que foron revisadas por axencias de confianza (ou identificadas mediante Microsoft PhotoDNA) e nas que se detectaron contidos sobre explotación sexual ou abusos a menores ou relacións con estas prácticas.

En concreto, eliminamos do noso índice as páxinas que, segundo o xuízo de boa fe de organismos como Internet Watch Foundation (Reino Unido), NCMEC (Estados Unidos) e FSM (Alemaña), aloxan ou fornecen acceso a materiais de abusos sexuais a menores. O feito de eliminar estas ligazóns dos resultados de busca non significa que se bloquee o acceso a estes materiais a través da web nin que non se poidan descubrir por outros medios aparte de Bing, mais serve para reducir a facilidade con que as persoas interesadas atoparían tales materiais ou se beneficiarían destes.

Infracción do copyright

Bing fomenta o respecto da propiedade intelectual, incluído o copyright, ao mesmo tempo que recoñece os dereitos dos usuarios de levar a cabo usos que poden ser permisibles en conformidade coas leis de copyright aplicables. Bing pode eliminar dos seus resultados de busca as ligazóns a páxinas web que conteñan materiais que infrinxan os dereitos do propietario do contido con copyright, sempre e cando recibamos un aviso legal adecuado de infracción de copyright por parte do propietario do copyright ou do seu representante autorizado.

Se es o titular dos dereitos e tes un problema de propiedade intelectual co contido dun sitio web ligado mediante Bing ou cun anuncio de Bing, consulta a nosa Páxina para notificar unha infracción.

Calidade, seguridade e demanda dos usuarios

Nalgunhas circunstancias relacionadas coa calidade, a seguridade e a demanda dos usuarios, Bing podería decidir eliminar determinados resultados, avisar ou instruír aos usuarios, ou fornecer opcións para adaptar os resultados.

Exemplos de calidade, seguridade e demanda dos usuarios

Correo non desexado

Algunhas das páxinas que se capturan no índice de Bing resultan ser de pouco ou ningún valor para os usuarios e, ademais, poden incluír características que manipulan artificialmente o funcionamento dos sistemas de busca e publicidade para distorsionar a súa relevancia en comparación con páxinas que ofrecen información máis relevante. Algunhas destas páxinas só inclúen anuncios ou ligazóns a outros sitios web que conteñen sobre todo anuncios ou contidos superficiais e pouco relevantes para o tema da busca. Para mellorar a experiencia de busca dos usuarios e ofrecer contidos máis relevantes, é posible que Bing elimine eses resultados de busca ou que axuste os algoritmos de Bing para darlle prioridade a páxinas máis útiles e relevantes nos resultados de busca.

Información persoal confidencial, incluída a distribución non consentida de imaxes íntimas

Ás veces, hai páxinas web dispoñibles publicamente que conteñen, de maneira intencionada ou accidental, información persoal confidencial que se publica sen o consentimento da persoa identificada ou en circunstancias que crean riscos para a seguridade ou a privacidade. Cabe citar como exemplo a publicación involuntaria de rexistros privados, números de teléfono privados, números de identificación, etc., así como a publicación intencionada e maliciosa de contrasinais de correo electrónico, credenciais de inicio de sesión, números de tarxetas de crédito e outros datos que poden utilizarse para actividades fraudulentas ou de piratería. Tras unha verificación, Bing eliminará estes resultados de busca.

Outro exemplo é cando alguén comparte en liña imaxes doutra persoa con contido para adultos sen o consentimento desta persoa. Desde un punto de vista cultural, trátase dunha grave invasión da privacidade que acostuma recibir o nome de "pornografía vingativa". Para axudar ás vítimas a recuperar o control das imaxes e da súa privacidade, tras unha revisión, Bing podería eliminar dos resultados de busca as ligazóns a fotografías e vídeos de pornografía vingativa. Para notificar fotografías e vídeos en liña non autorizados, as vítimas deben encher un formulario na nosa páxina web de notificación.

Como se indica no formulario, a información seguirá dispoñible na web mesmo se Bing eliminou un resultado de busca relevante. O formulario indícalles ás vítimas que se poñan en contacto co propietario do sitio web para que elimine o contido da web, pois é a persoa máis axeitada para resolver os problemas de privacidade relacionados coa información que publica.

Contido para adultos

Bing ofrece unha configuración de Busca segura que permite á maioría dos usuarios establecer o tipo de filtros de contido para adultos que se desexa aplicar aos resultados de busca. Bingquere evitar o fornecemento de contido non solicitado que poida ser ofensivo ou prexudicial. Na maioría de países ou rexións, a configuración de Busca segura está establecida de xeito predeterminado no nivel Moderado, que restrinxe os resultados visuais sexualmente explícitos, mais non os textos sexualmente explícitos.

Nota

Cada país ou rexión pode ter costumes locais, normas relixiosas ou culturais, ou lexislacións locais diferentes no que respecta á visualización de contido para adultos (ou resultados de busca que ofrecen acceso a contido para adultos). Isto pode afectar á configuración predeterminada de Busca segura para Bing nalgúns países ou rexións. Procuramos volver avaliar esta configuración a medida que evolucionan a lexislación, os costumes e as normas locais relevantes.

Avisos (venta ilegal de medicamentos, software malicioso)

Cando existe un risco considerable de prexuízo grave para o público debido á adquisición en liña de medicamentos perigosos, falsificados ou ilegais noutro sentido (medicamentos ilegais) ou debido ao acceso a sitios dos cales se sospeita razoablemente que conteñen software malicioso, Bing quere axudar aos usuarios a tomar decisións informadas. Con este obxectivo, fornecemos unha serie de avisos en Bing.com para que os usuarios dispoñan de máis información sobre os perigos de visitar sitios que non son seguros. Non impediremos que un usuario visite os sitios. No entanto, o aviso advertirá aos usuarios dos riscos e fornecerá ligazóns a recursos onde poden obter máis información sobre como seleccionar unha farmacia en liña segura.

No caso dos medicamentos ilegais, este aviso aparecerá se un usuario de Bing selecciona un sitio web farmacéutico que a Administración de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) considera unha farmacia falsa en liña involucrada en actividades ilegais, como ofrecer medicamentos de venda con receita potencialmente perigosos, non aprobados ou etiquetados incorrectamente a usuarios dos Estados Unidos.

Temas relacionados

Eliminar as páxinas en caché de Bing
Enviar unha solicitude para eliminar contido de Bing
Notificar contido para adultos ou ofensivo
Bloquear contido para adultos con Busca segura

See more videos...