Ver mapas de estradas da barra de Bing

Consulta mapas, obtén rutas e información do tráfico na barra de Bing.

Co botón Mapas da Barra de Bing, podes ver mapas de estradas e aéreos desde Mapas de Bing. Obtén información do tráfico, enderezos e rutas—sen saír da páxina na que esteas.

Ver mapasexpando image
 1. Preme no botón Mapas Imaxe do botón Mapas na barra de Bing na Barra de Bing.
 2. Segue un destes procedementos:
  • Para ir a unha localización determinada, escribe un enderezo na caixa situada sobre o mapa e, a seguir, preme en Buscar.
  • Para redefinir o mapa nunha nova localización, preme no mapa e arrástrao.
  • Para ampliar ou reducir, preme nos botóns de máis e de menos na ventá do mapa ou preme no mapa e usa a roda do rato.
  • Para ampliar unha localización determinada do mapa, preme dúas veces en dita localización.
Cambiar o estilo do mapaexpando image
 1. Preme no botón Mapas Imaxe do botón Mapas na barra de Bing na Barra de Bing.
 2. Segue un destes procedementos:
  • Para ver fotografías aéreas da zona actual do mapa, preme en Aéreo. As fotografías aéreas non están dispoñibles para todas as zonas. Se non se mostran fotografías aéreas, proba a aumentar e reducir o mapa.
  • Para ver o mapa de estradas da zona actual do mapa, preme en Estradas.
  • Para sobrepor as condicións actuais do tráfico no mapa, preme en Tráfico. Os datos de tráfico están dispoñible para a maioría das áreas metropolitanas.
Cambiar a túa localización predefinidaexpando image
 1. Preme no botón Mapas Imaxe do botón Mapas na barra de Bing na Barra de Bing.
 2. Preme en Opcións.
 3. Escribe o enderezo da localización que queres que apareza ao premer no botón Mapas, por exemplo o enderezo da túa casa.
 4. Preme en Gardar.
Obter rutas desde a túa localización predefinidaexpando image
 1. Preme no botón Mapas Imaxe do botón Mapas na barra de Bing na Barra de Bing.
 2. Establece como localización predefinida o punto desde o que queres comezar a viaxe (por exemplo o enderezo da túa casa).
 3. Escribe o enderezo de destino na caixa situada sobre o mapa e, a seguir, preme en Buscar.
 4. O mapa desprázase á localización de destino e marca cun alfinete o enderezo que especificaches. Para abrir o sitio web de Mapas de Bing e mostrar as túas rutas, apunta ao alfinete e preme Obter enderezos en Bing.
Activar ou desactivar localizacións recomendadasexpando image

Cando visitas algúns sitios web, como por exemplo un fornecedor, o botón Mapas da Barra de Bing mostra unha icona nova. Cando vexas isto, preme no botón Mapas para mostrar unha localización relevante, como por exemplo o punto de venda máis próximo do fornecedor á túa localización predefinida. Se non queres que a Barra de Bing recomende localizacións deste tipo, podes desactivar as recomendacións.

 1. Preme no botón Mapas Imaxe do botón Mapas na barra de Bing na Barra de Bing.
 2. Preme en Opcións.
 3. Marca ou desmarca a caixa de verificación Mapear as localizacións máis próximas das empresas cuxos sitios web visito.
 4. Preme en Gardar.
Notas
 • Se non atopas as funcionalidades descritas aquí, é posible que non teñas a última versión da Barra de Bing. Para instalala, vai a Páxina de descarga da barra de Bing.
 • Algunhas das características e funcionalidades que se describen aquí pode que non estean dispoñibles no teu país ou rexión.

Temas relacionados

Acerca da barra de Bing
Non se ve a barra de Bing
Escoller e organizar botóns na barra de Bing

See more videos...