Manterse informado coas alertas da barra de Bing

Recibe alertas de noticias de última hora e outra información importante.

De cando en vez, Barra de Bing móstrache alertas emerxentes con información importante, noticias de última hora e detalles de novas funcionalidades. Se o desexas, podes personalizar as alertas da Barra de Bing.

  1. No lado dereito da Barra de Bing, preme o botón Configuración Imaxe da icona de configuración da barra de Bing.
  2. Preme o separador Alertas.
  3. Selecciona as caixas de verificación para as aplicacións para as que desexas ver alertas. Para activar ou desactivar todas as alertas, preme Todas ou Ningunha.
  4. Preme Pechar.
Notas
  • Barra de Bing tamén personaliza as alertas automaticamente e pregúntache se desexas desactivar alertas que pechas con frecuencia.
  • Se non ves as funcionalidades descritas aquí, é posible que non teñas a versión máis recente da Barra de Bing. Para instalala, vai á Páxina de descarga da barra de Bing.

Temas relacionados

Acerca da barra de Bing

See more videos...