אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של Microsoft

Microsoft מחויבת  לסייע בהגנה על האבטחה והפרטיות שלך כאשר אתה משתמש במוצרי Bing. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft ובהסכם השירותים של Microsoft.

Microsoft מחויבת לסייע בהגנה על האבטחה והפרטיות שלך כאשר אתה משתמש במוצרי Bing. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft ובהסכם השירותים של Microsoft.

See more videos...