אפשרויות חיפוש מתקדם

השתמש בסמלים כדי לשנות את החיפוש ולמקד את תוצאות החיפוש שלך.

מצא את הדברים שאתה מחפש בפחות זמן. השתמש בסמלים הבאים כדי לשנות במהירות את מונח החיפוש או את פונקציית החיפוש שלך:

סמל פונקציה
+ מחפש דפי אינטרנט אשר מכילים את כל המונחים שלפניהם מופיע הסמל +. כמו כן, מאפשר לך להכליל מונחים שמהם מתעלמים בדרך כלל.
" " מחפש את המילים המדויקות שבביטוי.
() מחפש או לא מכליל דפי אינטרנט שמכילים קבוצת מילים.
AND או & מחפש דפי אינטרנט אשר מכילים את כל המונחים או הביטויים.
NOT או אינו מכליל דפי אינטרנט שמכילים מונח או ביטוי.
OR או | מחפש דפי אינטרנט אשר מכילים אחד או יותר מן המונחים או הביטויים.
הערות
 • כברירת מחדל, כל החיפושים הם חיפושי AND.
 • עליך להשתמש באותיות רישיות עבור האופרטורים NOT ו- OR. אם לא כן, Bing יתעלם מהם כמילות עצירה, אשר הנן מילים ומספרים נפוצים, שאותם נהוג להשמיט כדי להאיץ חיפוש מלא בטקסט.
 • המערכת מתעלמת ממילות עצירה ומכל סימני הניקוד, למעט סמלים המצוינים בנושא זה, אלא אם כן הם מוקפים בסימני ציטוט או אם מופיע לפניהם הסמל +.
 • רק 10 המונחים הראשונים משמשים להשגת תוצאות החיפוש.
 • קיבוץ מונחים ואופרטורים בוליאניים נתמכים בסדר המועדף הבא:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • כיוון ש- OR הוא האופרטור בעל העדיפות הנמוכה ביותר, תחום את מונחי OR בסוגריים כאשר הם משולבים עם אופרטורים אחרים בחיפוש.
 • ייתכן שחלק מהתכונות והפונקציונליות המתוארות במאמר זה אינן זמינות בארץ או באזור שלך.

נושאים קשורים

מילות מפתח לחיפוש מתקדם
קדימות אופרטורים

See more videos...