שמור על ביטחונך בעת צפייה בסרטוני וידאו

גלה כיצד באפשרותך להשתמש בהגדרות לבטיחות המשפחה באתר הבטיחות והאבטחה של Microsoft.

התוכן הזמין באתר האינטרנט של Bing וידאו מגיע ממגוון מקורות מדיה.

כתמיד, הורים צריכים לדאוג להתקנת בקרות מתאימות במחשבים שלהם כדי לסייע בניהול הפעולות שילדיהם יכולים לבצע במחשב. אנו ממליצים להורים או למשגיחים אחרים שמעוניינים להגביל גישה ל- Bing וידאו לעשות זאת בעזרת משאבי הבטיחות המקוונים שמתוארים ב- אתר האינטרנט של YouthSpark.

See more videos...